Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Har du en egen fråga? Sök först i Allt om Bibelns arkiv. Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Var Abraham jude?

Fråga: Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där? (M.J.)

Nej, Abraham var inte jude. Det existerade över huvud taget inga judar på hans tid. Det judiska folket hade helt enkelt inte uppstått än.

Ordet "judar" är nämligen benämningen på ättlingarna till en man som hette Juda och alltså tillhörde hans stam, Juda stam. Juda var i sin tur en av Israels (även kallad Jakob) tolv söner, hans farfar hette Isak och Isaks far var Abraham.

Abraham var alltså en av judarnas förfäder. De första judarna som fanns var hans sonsonson Judas barn. Dessförinnan fanns inga judar. och de första israeliterna var ättlingarna till Israel. Före honom fanns inga israeliter. Abraham var alltså varjen jude eller israelit, utan han tillhörde en folkgrupp som kallades hebreer och som vissa forskare menar är identiska med de kringströvande halvnomader som på babyloniska kallades habiru.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Guds löfte till Abraham
'Herren' lovade Abraham och hans avkommor nuvarande Israel. Vad finns det för bevis på det utom hans egen berättelse till avkomman?

Varför blev just judarna Gueds utvalda folk?
Hur kommer det sig att Gud valde just judarna bland alla människor på jorden att bli hans egendomsfolk? Var det några särskilda egenskaper eller religionen eller något annat som gjorde att han utsåg just dem?

Vilka är de 144 000?
Vilka betecknar de 144 000 som nämns i Uppenbarelseboken i bibeln?

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Är judarna verkligen Guds egendomsfolk?
Hur kan judarna kalla sig Guds egendomsfolk när de till och med dödade Guds egen son, Jesus?