Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var Jesus analfabet?

Fråga: Varför tror du Jesus själv inte skrev ner något, om inte annat så för att undanröja alla framtida tolkningar från sinsemellan konkurrerande kristna sekter. (I.S.)

Svar: Det mesta som skrevs på Jesu tid var brev (i stort sett alla de nytestamentliga skrifterna är ju för övrigt brev, och författarna hade i allmänhet sekreterare som skrev ner allt utom sluthälsningen och namnteckningen), myndighetspersoners befallningar, statliga direktiv, kungars kungörelser etc etc. Vad det gäller författarskap i vår mening (romaner etc) var det överlag ganska dåligt ställt...

Undervisningen skedde alltid muntligen. Muntlig tradition, memorering och recitering utgjorde grundvalen för all undervisning, och den givna utgångspunkten för all undervisning var den skrift som allmänt ansågs innehålla all kunskap, dvs vårt Gamla testamente.

Följaktligen har vi inte några skrifter av några stora lärare bland Jesu samtida, som exempelvis Hillel, Shammai och Gamaliel. Det tillhörde helt enkelt inte vanligheterna att religiösa lärare författade några skrifter. De skriftlärda satt med sina lärjungar omkring sig och diskuterade Skriftens ord.

Att vissa lärares klokskaper så småningom skrevs ner - såsom i Jesu fall - berodde i allmänhet på att de ursprungliga "öronvittnena", de som kunde berätta om vad deras Mästare sagt, gick ur tiden, varför det uppstod ett behov av att ha det hela nedtecknat.

Däremot behöver vi inte tvivla på att Jesus både kunde läsa och skriva. Bibeln berättar till exempel att han läste ur skrifterna när han predikade i synagogorna (se Luk 4:16-21) - och på ett ställe berättas det om hur han "skrev i sanden" (Joh 8:6-8).

Dessutom sa Jesus i många sammanhang: "Har ni inte läst...?" och "den som läser detta...", vilket ju innebär att han ansåg det som ganska självklart att de flesta, om än inte alla, var läskunniga.

För övrigt vet vi att skolundervisningen på Jesu tid var ganska gedigen. Man höll hårt på att barnen skulle få en ordentlig utbildning, och det var varje förälders plikt att se till att barnen fick undervisning.

I skolorna satt pojkarna med sina bokrullar och lärde sig sina böner och sin Torah (Moseböckerna). Den första läseboken var Tredje Mosebok. Sedan fortsatte man med Fjärde och Femte Mosebok, varefter man gick vidare till Andra Mosebok och slutligen till Första Mosebok. När barnen fyllt tio år började de lära sig de äldstes stadgar. Vid 13 år skulle de förpliktas att hålla alla buden och vid 15 år skulle de börja studera Talmud. Utöver detta lärde sig skolbarnen de stycken i de profetiska skrifterna som lästes vid gudstjänsterna, liksom flera psalmer...

Målet var att man skulle förstå Skaparen och hans verk bättre. Och det räckte inte med att skaffa sig kunskaper bara för att tillfredsställa sin nyfikenhet, utan syftet var att kunskapen skulle hjälpa människan att använda sina gudagivna möjligheter i fullt mått.

"Om lagens bud lärs in i ungdomen går de in i blodet och går sedan ut över läpparna", sa man.

Även alfabetet lärde man sig med hjälp av lagen, och för att göra undervisningen mer lockande gjorde man till exempel ett ord för varje bokstav och ordnade det så att varje mening kom att rymma en liten moralisk läxa. Likaså använde man bibeln - dvs det Gamla testamentet - för att studera språk, grammatik, historia och geografi i bibeln.

"Där finner man den bästa kunskapen och lyckans källa", skrev historikern Flavius Josefus, som själv skröt med att han kunde hela bibeln när han var 14 år.

Så vad det gäller Jesu icke existerande författarskap, är nog den enkla förklaringen att han inte såg det som sin uppgift att bli författare. Han kom inte för att starta någon ny religion, för att utarbeta några nya religionsurkunder, utan för att förkunna evangeliet om Guds kommande himmelrike på jorden för dem som fanns i hans omgivning. Och det gjorde han med utgångspunkt från de skrifter som var heliga för folket i det land där han föddes - lagen och profeterna - samma evangelium som funnits nedtecknat i bibeln sedan tidernas begynnelse.

Det fanns med andra ord över huvud taget ingen anledning för honom att skriva några nya böcker.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...