Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?

Fråga: I skapelseberättelsen talar Gud med någon och säger: 'Låt oss göra människor till vår avbild'? Är det änglarna han talar med då? Isåfall är vi ju både änglarnas och Guds avbilder. (Y.G.)

Svar: Enligt bibeln använder sig Gud av änglar som hjälp på många olika sätt. Herrens ängel var en ängel (det behöver inte ha varit samma varje gång) som fungerade som Guds representant i kontakterna med Israels barn, eftersom ingen kan se Gud själv. Det var änglar som vaktade lustgården i landet Eden sedan Adam och Eva utvisats därifrån. Det var änglar som flög framför Mose och israeliterna under flykten från Egypten, lika moln på dagarna och lika eld på nätterna. Det var änglar som kom ner på berget Sinai och överlämnade stentavlorna med Guds lag till Mose. Och så vidare. Och eftersom änglarna i alla tider har arbetat för Gud och "ropade av glädje" när Gud lade jordens grund (Job 38:7), så är det väl inte omöjligt att han också pratade med dem i samband med skapelsen.

Men just orden "låt oss göra människor till vår avbild" uttalas utan tvekan av en person i gudomen och riktar sig till en annan person i gudomen, och det framgår klart av fortsättningen: "Och Gud skapade människan till sin avbild (inte till 'deras avbild'), till Guds avbild skapade han henne." Bibeln säger ingenstans att människan skulle ha skapats varken till änglarnas eller Guds och änglarnas avbild, utan enbart till Guds avbild. Ingen mer än Gud själv utgör "mönstret", "förebilden", för människan.

1 Mos 1:27 är dessutom en klar bekräftelse på att Gud gjorde vad han i vers 26 säger att han ska göra. Därför är det uppenbart att det ord bibeln återger är Faderns ord till Sonen.

Änglarna framställs inte någonstans i bibeln som Guds avbilder. Jesus säger visserligen att vi ska bli likadana som änglarna, men det är som svar på en fråga om äktenskap efter uppståndelsen. Han säger då att vi "ska vara som änglarna" (Matt 22:30) och inte gifta oss eller få barn, eftersom vi då är andevarelser som inte behöver fortplanta oss mer. Men det innebär ju inte att vi är lika änglarna eller att änglarna är lika oss i något annat avseende än just detta att vi är andevarelser.

Änglarna är "färdigskapade" andevarelser, som inte blir mer än vad de är. Vi är däremot Guds egna barn (Rom 8:16) - hans egna avkomlingar - Jesu syskon. Messias har redan blivit insatt att ärva allting (Hebr 1:2) och vi ska ärva alltet (kosmos står det på grekiska) tillsammans med Jesus, för "är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar" (Rom 8:17).

Det är någonting mycket mer än om vi bara skapats till änglarnas avbild, till att vara lika dem. Vi kommer att bli bokstavligen lika Gud därför att vi är skapade till att vara lika honom - på samma sätt som våra barn är lika oss.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?

Ska människan bli lik Gud?
Var syftet med människan att hon skulle bruka och vårda skapelsen och lyda Gud, inte att hon skulle bli som Gud och ha kunskap om gott och ont?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Vem skapade Gud?
Enligt de linjära religionerna så skapade Gud människan och jorden. Men hur och av vem skapades gud?

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Är allt levande Guds avbild?
Varför behövde Gud göra en avbild av sig själv om han lever i allt? Isåfall finns ju hans avbild överallt!


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...