Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

När föddes Jesus?

Fråga: Vilket år föddes Kristus? Föddes inte han år noll? (L.E.)

Svar: Nej, det gjorde han inte. Det finns faktiskt inte ens något år 0, utan bara år efter respektive före Jesu födelse.

Hela vår tideräkning, "f Kr" och "e Kr", har sitt ursprung i att medeltidsmunken Dionysius Exiguus fick i uppdrag att räkna ut när Jesus föddes och sedan skulle man kalla det år som följde för år 1, dvs ”det första året efter Kristi födelse”. (Dessförinnan hade man inte alls haft någon liknande ”universell” tideräkning, utan man hade angett tiden för olika händelser efter varierande riktmärken, som till exempel "det tjugonde året efter kejsaren XX makttillträde", "år 76 efter en stads grundläggande" osv.)

Exiguus kom fram till att Jesus föddes år 753 efter Roms grundande, och man beslutade följaktligen att använda detta som utgångspunkt för den nya tideräkningen. Alla år därefter skulle sedan kallas "det första året efter Kristi födelse" (dvs år 1 e.Kr.), "det andra året efter Jesu födelse" (dvs år 2 e.Kr.) etc.

I dag är vi ganska säkra på att Jesus föddes några år tidigare än Exiguus trodde. Enligt de nytestamentliga evangeliernas beskrivningar av händelserna kring Jesu födelse ägde den rum:

a) under kejsar Augustus regeringstid
b) när Quirinius var styresman (grek hegemon) i Syrien
c) när Herodes den store var kung i Judeen
d) i samband med en skattskrivning som beskrivs som "den första"
De kända tidsuppgifter vi har att tillgå är då följande:

a) Augustus regeringstid sträckte sig från år 27 f Kr till hans död år 14 e Kr.

b) Quirinius var den romerske kejsarens särskilda sändebud i Syrien under åren 12 f Kr till 16 e Kr och innehade en styrande befattning i området vid två tillfällen - först över den syriska provinsen Cilicien under åren kring Herodes död (somliga lexikon uppger att han även tillfälligt ersatte eller efterträdde Quinctilius Varus, vars tid som ståthållare över Syrien anses ha slutat omkring år 4 f Kr), och sedan över hela Syrien åren 6-9 e Kr då han efterträdde Volusius Saturninus som ståthållare.

c) Kung Herodes dog, enligt den judiske historikern Josefos, precis före påsken "37 år efter det att han krönts till konung av romarna". Herodes regeringstid började år 40 f Kr, och eftersom Josefos även räknade med det första regeringsåret skulle det innebära att han dog år 4 f Kr. Josefos nämner också att Herodes dog strax efter en månförmörkelse, och den enda månförmörkelse under den aktuella tidsperioden ägde rum i mars år 4 f Kr.

d) Kejsar Augustus gav enligt sina memoarer order om en riksomfattande folkräkning år 8 f Kr. Enligt 500-talshistorikern Johannes Malalas utgick påbudet om denna den första skattskrivningen under Augustus i juli år 5 f Kr. (Den andra skattskrivningen, som Lukas nämner i Apostlagärningarna 5:37, ägde rum år 7 e Kr.)

Lägger man samman de här olika uppgifterna, så kommer man följaktligen - även om datumen är osäkra - fram till att Jesus sannolikt föddes någon gång mellan våren år 5 f Kr och våren år 4 f Kr, dvs efter det att Quirinius tillträtt som styresman i Syrien (Cilicien) och innan Herodes dog. Det är helt enkelt den enda tidsperiod som är förenlig med alla bibelns uppgifter.

Eftersom vi sedan vet att fåren var ute vid den tid då Jesus föddes (och herdarna på den tiden brukade ta in sina får för vintern omkring den 15 oktober), så hamnar vi någonstans på sensommaren/hösten som den mest tänkbara tidpunkten för Jesu födelse. Det stämmer också med vad vi vet om den troliga tiden för Jesu syssling Johannes Döparens födelse. (Johannes var ett halvt år äldre än Jesus.)

Det innebär följaktligen att Jesus förmodligen var ungefär fyra år den dag som 500-talsmunken Dionysius Exiguus satte som utgångspunkt för vår tideräkning.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Finns år noll?
Hur räknar historikerna när nollåret ligger emellan två historiska händelser? Om exempelvis ett tempel började byggas år 19 f Kr och bygget pågår i 46 år - vilket år hamnar man då i? Finns nollåret eller hoppar man över det?

Föddes Jesus den 25 september?
Vissa saker tyder på att Jesus troligen föddes på hösten drygt fyra år före vår tideräknings början.

Skattskrivning - vad är det?
Vad innebar skattskrivningen och varför måste Josef och Maria fara till Betlehem?

Var Quirinius (Kvirinius) ståthållare i Syrien vid Jesu födelse?
Var Quirinius (Kvirinius) verkligen ståthållare i Syrien vid Jesu födelse? Enligt Josefus (Bellum Judaicum 1.9-10) var det Varus som var ståthållare av Syrien vid Herodes död.

Fel i bibeln om Herodes?
På ett ställe står det att Herodes dog strax efter Jesus födelse, när Josef och Maria var i Egypten, men på ett annat ställe står det att han lät halshugga Johannes döparen 30 år senare. Hur är det möjligt?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...