Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hur många tror på Bibeln?

Fråga: Jag undrar hur många det är i världen som tror på bibeln och hur många religioner som tror på bibelns Adam och Eva. (A.L.)

Svar: Hur många som tror på bibeln vet ingen, men det är bara de kristna som har hela bibeln som sin heliga skrift. Den första delen av bibeln, Gamla testamentet, är ursprungligen judarnas heliga skrift. När kristendomen uppstod - till en början som en messiansk sekt inom judendomen - kompletterade dessa "Messiastroende" de gamla heliga hebreiska skrifterna med nya grekiska skrifter, det Nya testamentet, som handlade om Jesus och kristendomens uppkomst.

Antalet "kristna" i hela världen ligger på ca 2,4 miljarder. Hur många av dessa som verkligen är kristna, eller bara bor i ett så kallat "kristet land" som exempelvis Sverige, kan emellertid ingen säga. Undersökningar som gjorts visar till exempel att av Sveriges befolkning - som ju allmänt kallas "kristen" - är bara några få (cirka 2-5) procent troende, bekännande kristna, som tror på Kristus och instämmer i den kristna trosbekännelsen. Globalt sett skulle det innebära att antalet bekännande kristna/bibeltroende är mellan 50 och 120 miljoner.

Antalet troende judar i världen är inte mer än cirka två miljoner. Så sammanlagt kan man nog säga att det antal som tror på bibeln ligger på drygt 120 miljoner.

Den andra frågan - om hur många religioner som tror på Adam och Eva - är lättare att besvara. Det är nämligen tre stycken. Kristendomen, judendomen och islam.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många kristna samfund?
Hur många och vilka kristna kyrkor finns inom kristendomen? Katolska,Ortodoxa och Protestantiska vet jag. Men vilka mer?

Antalet kristna i världen
Jag undrar var det finns flesta antal människor som bekänner sig till kristendomen. Europa, Afrika eller Sydamerika?

Är kristendomen den största religionen?
Vilken religion har den största utbredningen i världen? Mest spridd? Har den religionen också flest anhängare? Vilka religioner kommer därnäst?

Katoliker, ortodoxa och protestanter
Vad avser de tre kyrkorna (ortodox, protestantisk, katolsk)?

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är summan av all de människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.

Varför så många samfund?
Hur kommer det sig att det finns så många olika samfund som alla skiljer sig åt lite grand? Vore det inte bättre om alla slog sig ihop till en enda kristen församling?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...