Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad betyder ordet "Bibeln"?

Fråga: En kompis till mig hade fått en fråga om vad namnet Bibel egentligen betyder. Finns det något svar på det? (C.G.)

Svar: Ordet kommer ursprungligen från det grekiska biblos som betyder "papyrusbast", dvs det material man skrev på. Ordet kom sedan att betyda "skrift" eller "bok".

Det grekiska ordet biblia betydde "(små) böcker".

Så småningom kom ordet biblia - även på latin - att användas just för de samlingar av små böcker böcker som utgjorde judarnas och de kristnas heliga skrift (dvs Gamla testamentet respektive Gamla och Nya testamentet). Därmed blev ordet den boktitel som det är i dag. När det här ordet togs över av svenska språket som namn på "den Heliga skrift" hette det först "Biblien", sedan "Bibelen" och slutligen "Bibeln". Ordet "biblio" (böcker) förekommer i flera andra ord på svenska, exempelvis "bibliotek" ( ), bibliografi (förteckning över böcker), bibliotek (samling av böcker), bibliotekarie (tjänsteman på bibliotek) etc.

av Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken bibelöversättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför?

Var evangelierna utombibliska skrifter?
Vilka bevis finns det för att evangelierna först var utombibliska innan de fogades till Nya testamentet?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?

Trodde bibelns författare att jorden var platt?
Skrevs inte bibeln av samma personer som trodde jorden var platt?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...