Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Fanns döden före syndafallet?

Fråga: Hur kan någon påstå att Adam var dödlig redan före "bettet i äpplet"? Har inte alla sjukdomar och katastrofer på jorden sitt ursprung i synden? Inte existerade det väl sjukdomar och död även före Adams och Evas val att bryta mot Guds vilja? Att påstå det är att säga att det är Guds vilja! (M.J.)

Svar: Visst fanns det död före syndafallet. Gud sa ju till Adam och Eva att de fick äta fritt av frukterna i paradiset. När man äter en frukt och den kommer ner i magen, bryts fruktköttet ner, vilket innebär det att cellerna i maten förstörs - dör - och omvandlas till olika ämnen som kroppen kan ta upp. Och det som bryter ner födan är bland annat bakterier...

Gud sa dessutom till Adam och Eva att föröka sig. Vad händer med de miljoner spermier som "blir över" när en spermie befruktat ägget. De dör.

Fanns det inga insekter i gräset? Som någon kunde trampa på?

Vad levde växterna i paradiset av? Varifrån kom näringen som deras rötter tog upp? Från andra förmultnade (döda) växter. Regnade det aldrig? Behövde kanske inte växtligheten i paradiset något vatten? Och floderna som rann genom paradiset - behövde de inte något tillskott av vatten? Men om det regnade någon gång, så kan ju någon droppe ha hamnat på en insekt - och det hade varit en katastrof för den insekten, som sannolikt skulle ha dött.

Skulle vår planet ha varit kall och stelnad under jordskorpan innan de första människornas tid, så att ingen smält magma trängde upp någonstans och bildade vulkaner? För om det hände så måste oundvikligen lava ha strömmat nedför vulkanens yttersidor - och då måste den växtlighet som fanns där ha dött.

Blåste det aldrig? Isåfall måste temperaturen ha varit exakt densamma dag som natt, för när varmluft stiger sugs svalare luft in och det uppstår en vind. Var inte varm luft lättare än kall i paradiset? Roterade inte jorden så att temperaturen på klotet varierade? Eller gällde kanske inte fysikens lagar alls?

Om det fanns vind - blåste då vinden aldrig ner en nyckelpiga i en vattenpöl? Kunde inga smådjur ramla ner i floderna som rann genom paradiset? Var alla existerande organismer fulländade simmare? Åskade det aldrig? Existerade det inte några elektriskt laddade partiklar i atmosfären? Blev det aldrig några elektriska urladdningar, dvs blixtar? Var inte dessa blixtar heta?

Existerade inte elden i paradiset? När eld brinner förstörs - dödas - den brinnande växtens celler. Adam och Eva skulle ju föröka sig och "uppfylla jorden". Utan eld?

Och vilka förhållanden gällde utanför lustgården (som ju bara var en väldigt liten begränsad plats)? Gällde naturlagarna (som Gud har instiftat) där? I bergen där floderna som rann genom paradiset hade sina källor? I haven långt från Eden där Gud skapat fiskar och andra havsdjur? Uppe i luften där fåglarna flög? Var förhållandena lika paradisiska utanför lustgården som inne i den? Vad fanns det isåfall för osynlig mur som skilde den paradisiska lustgården från den övriga världen runt omkring?

Nej, om världen skulle ha varit fri från sjukdomar och död så måste alla naturlagar ha varit satta ur spel - dessutom på ett litet, begränsat område på vår planet - och under sådana förhållanden skulle inget fysiskt liv kunnat existera.

Men bibeln säger att livet var fysiskt, precis som i dag. Gud skapade de första människorna av jord - av vanlig fysisk materia - som var underkastad exakt samma lagar då som nu. Deras celler var uppbyggda av samma ämnen som alla levande celler i dag och fungerade på samma sätt. Och samma naturlagar som finns här på jorden - och på alla andra himlakroppar - idag, fanns även då.

Det vi kallar "katastrofer" är i själva verket helt naturliga företeelser som inte är onda på något vis. De blir katastrofer när vi råkar befinna oss på fel plats vid fel tillfälle. Vulkanutbrott - att smält magma tränger upp ur jordskorpan - är exempelvis någonting positivt, någonting gott. Det syftar till att reducera trycket nere i jorden. Men om någon levande varelse kommer i vägen för det, förvandlas det till en katastrof.

Översvämningar är någonting gott som skapar nya bördiga områden där människan kan odla föda - men om människor har sina bostäder på den jord som svämmas över, blir översvämningen en katastrof för dem.

Och så vidare...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kunskapens träd i Edens lustgård
Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?

Fanns det smärta i paradiset?
Enligt Bibeln kom döden in i människans tillvaro efter syndafallet, men hur var det med lidande och smärta? Kunde Adam och Eva göra illa sig eller få ont om de slog sig?

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp?

Gud och ondskan i världen
Ondska är något som bara kan finnas hos, eller åstadkommas av, en individ med fri vilja och moraliskt medvetande.

Teodicéproblemet
Hur ska man kunna förena tanken på en allsmäktig och god Gud med lidandet och ondskan i världen?

Varför finns det två skapelseberättelser i bibeln?
I den 'första skapelseberättelsen' berättas om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...