Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Den helige Franciskus bön

Fråga: Hur lyder den helige Franciskus bön i sin helhet? Och vem var han som skrev den? (M.H.)

Svar: Den helige Franciskus var italienare och hette egentligen Francesco Bernardone. Han föddes 1181 i italienska Umbrien och växte upp i ett välbärgat borgarhem. Hans far var klädeshandlare och från början var det meningen att Francesco skulle gå i sin pappas fotspår. Men han upplevde en omvändelse och efter den ägnade han sig åt att vårda spetälska och fattiga och att reformera kyrkan. När han var 28 år hörde han i Portiunculakapellet nedanför Assisi evangeliet om lärjungarnas utsändande år, och han insåg att Gud kallade honom att leva utan ägodelar och fast bostad, på samma sätt som apostlarna gjort, och ägna sitt liv åt att vandra omkring och predika evangelium och visa kärlek i praktisk handling.

Därmed lämnade han allt för att lyda Guds kallelse. Snart började han även missionera och han gjorde långa missionsresor till bland annat Egypten och Syrien. År 1223 grundade han en orden med regeln att följa Kristus i egendomslöshet, broderskap och vittnesbörd.

Francesco, som allmänt kom att kallas "Guds lille fattige" blev stigmatiserad år 1224, två år före sin död, bara 45 år gammal.

År 1228, två år efter sin död, helgonförklarades Francesco. Och från den dagen kom Francesco Bernardone från Assisi i Umbrien att bära namnet "den helige Franciskus". Han har av många ansetts som det helgon som tydligast liknat Kristus, och hans inflytande är betydande både inom och utom den romersk-katolska kyrkan. Den berömda "Solsången" (jfr Sv.Ps. 23), som han skrev efter svår sjukdom och mot slutet även blindhet, har till exempel inspirerat den moderna miljörörelsen.

Hans kärlek till hela skapelsen, till djuren och hela Guds natur, tog sig bland annat uttryck i en predikan för fåglarna. Men han efterlämnade också flera böner. Den som du förmodligen syftar på, och som brukar kallas "Den helige Franciskus bön" eller "Fredsbönen", är emellertid inte skriven av Franciscus. Den publicerades första gången år 1912 i en liten andlig tidskrift som hette La Clochette (Den lilla klockan) och gavs ut i Paris av en katolsk organisation som hette La Ligue de la Sainte-Messe. Bönen bar titeln 'Belle prière à faire pendant la messe' (En vacker bön att be vid mässan) och publicerades anonymt. Den trycktes sedan på baksidan av ett kort med en bild av Franciscus, vilket är skälet till att den felaktigt kommit att tillskrivas honom.

Bönen är i alla fall vacker och lyder så här i min egen tolkning:

Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Där hatet härskar - låt mig sprida kärlek!
Förlåtelse där orätt har begåtts,
och enighet där splittring råder.
Där villfarelse finns - låt mig få bringa sanning.
Tro där tvivlet härskar
och förtröstan där förtvivlan råder.
Låt mig bringa ljus i mörkret
och glädje i bedrövelsen.
Min Gud och Mästare
Lär mig sträva efter att trösta hellre än att bli tröstad,
att förstå hellre än att bli förstådd,
att älska hellre än att bli älskad.
Ty det är genom att ge som vi får,
det är genom att glömma oss själva som vi finner oss själva,
det är genom att förlåta som vi själva får förlåtelse,
och det är genom att dö som vi föds på nytt till evigt liv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bön för djur
Om t ex en hund är sjuk, kan man då be till Gud att Gud helar hunden (påskyndar läkningsprocessen)?

Är katolikers böner till helgon avgudadyrkan?
Står det någonting i Bibeln om helgon? Det står ju att man inte ska tillbe någon annan än Gud själv! Innebär det att katolikernas böner till helgonen är avgudadyrkan?

Gud, människan och djuren
Vad menar Gud när han säger att människan ska 'råda över djuren'?

Hur blir en person helgon?
Hur går själva processen for helgonförklaring till? Vad är det för kriterier?

Har djur någon själ?
Vad som skiljer människan från övriga organismer på jorden är att hon har skapats med en potential som är unik.

Kristen och djurrättsaktivist
Kan man vara kristen och djurrättsaktivist? Är det rätt att bryta mot lagen för att rädda djur som utsätts för vanvård, misshandel eller far illa på annat sätt?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...