Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad händer dem som inte är kristna när Jesus kommer?

Fråga: Jag har alltid hört sägas att ”när Jesus kommer, då är det för sent”. Men då borde han väl i rättvisans namn inte komma förrän alla människor i hela världen har fått möjlighet att lära känna Gud? (A.K.)

Svar: Bibeln säger att när Jesus återvänder för att upprätta Guds rike här på vår planet, kommer de som bestämt sig för att följa honom att förvandlas eller (om de dött dessförinnan) uppstå (1 Kor 15:51-52).

På en bråkdels sekund kommer de döda troende att uppstå med en andlig kropp, och de troende som fortfarande lever att förvandlas från en fysisk, förgänglig tillvaro till en andlig, oförgänglig, som Guds sanna avbilder (1 Kor 15:44).

Bibeln berättar om hur de kommer att samlas ihop av änglar (Matt 24:31) och sedan tillsammans fara upp i luften för att möta den återvändande Messias (1 Tess 4:16). Därefter kommer de att följa med honom till Jerusalem (Sak 14:4 och 1 Tess 4:17), där han kommer att upprätta centrum för Guds rike (Jer 3:17 och Sak 8:3).

Men vad kommer att hända med alla andra människor? Vad kommer att hända med alla dem, som lämnas kvar när de troende hämtas upp för att möta den återvändande Kristus i himlarymden? Vad kommer att hända med alla dem, som ännu inte omvänt sig till ett liv enligt Guds vilja?

Svaret är att de som inte har kommit till tro före Jesu återkomst, kommer att leva kvar runtom på jorden i sina respektive länder, som kommer att lyda under Messias och hans heliga (Dan 7:27 och Upp 2:26).

Och det är nu, när Messias tillsammans med sitt folk har upprättat Guds rike, himmelriket, Tusenårsriket - denna världsregering som kommer att härska över alla andra nationer - som Gud startar sitt räddningsprojekt (eller kalla det frälsningsarbete) på allvar.

Det är nu det verkligt stora "evangelisationsarbetet" sätter i gång.

Bibeln berättar att förutom att regera tillsammans med Herren, kommer de frälsta (uppståndna eller förvandlade) kristna att verka som präster (Upp 5:10 och 20:6). Deras uppgift blir att föra ut evangelium, det glada budskapet, om Guds syfte med människans skapelse till alla dem som "lämnats kvar" och hjälpa dem att nå det mål som Gud har satt upp.

Nu kommer de att förkunna evangeliet om Guds vilja, evangeliet om Jesus Kristus och vägen till evigt liv, för alla dessa som tidigare aldrig varit intresserade av Guds ord.

Nu tvivlar ingen längre på Guds existens. Jesu återkomst till jorden och upprättandet av Gudsriket med Jerusalem som centrum och huvudstad har undanröjt alla tvivel på att Gud verkligen finns.

Människorna runtom i de olika nationerna kommer att kunna jämföra de förhållanden som rått i världen, med det fantastiska samhälle som börjar förverkligas då Jesus upprättar sitt rike (Jes 25:6, 33:24, 35:1-2, 5-6, 41:18-19, 60:18, 61:4, 62:2 och 65:20, Jer 31:12, Hes 34:26 och Mika 4:3-4).

Jerusalem kommer att stå som "ett ljus för hednafolken" (Jes 42:6-7 och 49:6) och mängder av människor från hela världen kommer att vända sig dit för att få kunskap om Gud (Jes 11:10). Man kommer att resa i stora antal till Jerusalem för att skaffa sig mer kunskap om Guds vilja, Guds lag, som utgår därifrån (Jes 2:2-3, Jer 3:17 och Mika 4:1-2).

Sedan kommer dessa människor i sin tur att återvända ut i världen för att förkunna evangeliet och sanningen om Guds vilja vidare till sin landsmän och den övriga mänskligheten. Så kommer kunskapen om Guds vilja att spridas ut över världen tills jorden är "full av Herrens härlighets kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet" (Hab 2:14).

För första gången kommer alla människor att förstå varför de existerar - vad som är syftet med hela deras tillvaro - varför Gud skapade människan.

Miljoner människor, som kanske hört men inte förstått (Matt 13:11-15), kommer äntligen att få sina ögon och öron öppnade för Guds sanning.

Miljoner människor, som har uppfostrats till ateister, som förlöjligat allt vad religion heter, som växt upp i miljöer där de blivit negativt inställda till Gud, som av uppfostran och omgivning formats till attityder som gjort att de inte kunnat tro (tro är ju faktiskt ingenting man väljer att göra), kommer att veta att Gud finns.

Miljoner människor som lever i Asien, Afrika och på andra kontinenter och kanske hört talas om Gud och Jesus, men aldrig kunnat tro på denna främmande religion, alla de miljoner i Kina, Indien, Japan, Ryssland och andra kommunistiska länder, som kanske aldrig ens hört namnet Jesus (det enda namn varigenom vi kan bli frälsta), kommer att se sanningen!

Nu kommer de att lyssna med intresse och vilja veta allt om vägen till frälsning. Nu kommer de att förstå Guds vilja.

Nu kommer de, i fullständigt medvetande om konsekvenserna, att kunna välja och fatta sitt beslut - att följa Gud eller inte!

Att välja evigt liv eller inte.

Och den överväldigande majoriteten av alla dessa, som "lämnades kvar" när de troende hämtades upp för att möta den återvändande Messias, kommer - när de väl förstår och tror - att välja livet (Ps 22:28).

Därmed har Gud förverkligat ännu en etapp i sin väldiga skapelseplan. Hela tanken bakom hans skapelse av oss är att vi alla, varenda en av oss, en dag ska bli hans avbilder - fullkomliga och odödliga. Han vill inte att något enda av hans barn ska gå förlorat, utan att alla människor till slut ska inse sanningen och räddas undan döden (1 Tim 2:4).

Så kommer alla dessa människor, från "alla jordens ändar", att ta de första stegen mot frälsning, förvandling och ett evigt, andligt liv i Guds rike. De kommer att besluta sig för att vända om och följa Gud, och han kommer att ge dem sin ande (Ords 1:23, Hes 36:26-27 och Gal 3:14), den ande som är liv (Joh 6:63). Och skaran av frälsta - räddade - människor kommer att växa med miljoner på miljoner, miljarder på miljarder, tills frälsningen har nått "till jordens ände" (Jes 49:6).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Väljer vi om vi ska tro?
Det eviga livet är inte en ynnest som bara ska förunnas ett oändligt litet fåtal, utan att det är syftet med varenda människa som blivit till under årtusendenas lopp.

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Får Nero en andra chans?
Kommer människor som Nero, som lät kristna brännas på bål, att få en andra chans till himlen?

Jesu - synlig eller osynlig?
Kommer man att kunna se, röra vid och tala med Jesus när han har återvänt till jorden?

Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak.

Är det Jesus eller vi som väljer?
Bibeln säger att Jesus ska hämta upp sina 'utvalda'. Men om det är Jesus som väljer, vad händer då med vår fria vilja?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...