Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Förblev Maria jungfru hela livet?

Fråga: Vad hände med Jesu pappa? Han nämns inte ens vid korsfästelsen. Och vad hände sedan med Maria? Förblev hon ogift (och jungfru)? (G.Å.)

Svar: Timmermannen Josef och hans trolovade Maria gifte sig med största säkerhet, för vi vet att Jesus - som ju var Marias förstfödda - fick minst sju syskon:

"När Jesus hade avslutat sina liknelser, lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad (Nasaret), och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: "Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Joses och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss?" (Matt 13:54-56)

Efter Jesu himmelsfärd blev Jesu bror Jakob ledare för den första gruppen judar som övertygats om att Jesus var Messias och som började samlas i Jerusalem i väntan på hans återkomst.

Det verkar dock som om Josef dött när barnen var ganska unga, för han finns inte omnämnd någonstans i Bibeln efter besöket i Jerusalem den påsken då Jesus var 12 år. Troligen var han i alla fall död när bröllopet i Kana ägde rum, eftersom han inte tycks ha gjort Maria sällskap dit. Det förklarar också varför Jesus strax innan han dog på korset bad "den älskade lärjungen" Johannes ta hand om Maria (Joh 19:25-27).

Varför han inte anförtrodde henne åt någon av sina bröder ger Bibeln inget svar på, men det kan bero på något så enkelt som att de tog avstånd från honom (i Joh 7:5 påpekas att "inte heller hans bröder trodde på honom"). Det var först sedan de mött honom efter hans uppståndelse som de blev övertygade om att han var den Messias, som det judiska folket väntat på i hundratals år.

Ingenting tyder på annat än att Johannes lydde sin Herres önskan och tog hand om Maria till hennes död. Kanske följde hon med honom till Efesos där han under flera år var församlingsföreståndare. Där fanns i alla fall sedermera en kyrka tillägnad Maria och Johannes.

Aposteln levde till omkring år 100, mer än 60 år efter Jesu uppståndelse (han var antagligen den ende av de 12 apostlarna som dog av ålderdom), men några säkra uppgifter om exakt när, var och hur Maria dog finns inte, vare sig i bibeln eller några andra tillförlitliga historiska källor. Enligt traditionen dog hon emellertid omkring år 50 och begravdes i Efesos eller Jerusalem.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Säger profetian 'ung flicka' eller 'jungfru'?
Jag har läst att Messiasprofetian i Jesaja inte behöver översättas med att han ska födas av en jungfru, utan att ordet lika gärna kan betyda 'ung kvinna'? Vad finns det då för skäl att översätta just med 'jungfru'?

Jungfru Maria i apokryferna
Vad står det om Maria (Jesus mamma) i de apokryfiska skrifterna som man inte tog med i bibeln?

Hur kunde Maria bli gravid utan sex?
Det som hände den där gången för drygt 2000 år sedan var enligt Bibeln en unik händelse.

Johannes, Jesus älskade lärjunge
Vem var Johannes, Sebedaios son, Jesus älskade lärjunge? När levde han? Hur dog han?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...