Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Finns det liv i rymden?

Fråga: Säger bibeln nånting om ifall det finns liv på andra ställen i universum än på jorden? (Å.H.)

Svar: En sak är säker: vi är inte ensamma i universum. Det finns utomjordiskt liv! Bibeln är helt entydig på den punkten. Den talar på en mängd ställen om hur utomjordiska varelser kom ner till vår planet och på olika sätt ingrep i mänsklighetens angelägenheter och hjälpte människor på olika sätt.

Bland annat var det genom deras försorg som vi - genom Israels folk - fick de tio buden, Guds vilja och lag i sammanfattning.

Det var de som hjälpte Israels barn ut ur Egypten - på dagen som ett moln, och på natten som en lysande stod av eld.

Det var de som räddade Lot och hans anhöriga ur staden Sodom, innan den och grannstaden Gomorra utplånades av ett regn av eld och svavel.

Det var de som visade sig för Hesekiel vid floden Kebar och sände honom till Israel.

Det var en av dem som berättade för Maria att hon skulle föda det barn som en dag i framtiden skulle sitta på kung Davids tron som hela världens härskare.

Det var en av dem som visade aposteln Johannes vad som skulle hända i den yttersta tiden.

Det är de som kommer att vara med Jesus, då han återvänder till jorden och de troende förs upp för att möta honom i rymden...

Bibelns beteckning för de här varelserna är i Gamla testamentet det hebreiska malak, som betyder "utsänd" eller "budbärare", och i Nya testamentet grekiska angelos, vilket har samma betydelse. På svenska kallar vi dessa Guds intergalaktiska sändebud för "änglar".

De är förvisso utomjordiska (ingen skulle väl vilja påstå att de är jordiska...) väsen och bibeln har åtskilligt att berätta om dem. Så visst talar bibeln om liv utanför jorden, men när den gör det handlar det inte om några gröna små gubbar, utan om de "himmelska härskarorna" - änglarna - Guds budbärare.

Vad det gäller huruvida det någonstans i det oändliga universum skulle kunna existera andra fysiska livsformer, så är det helt enkelt så att bibeln inte säger någonting alls om den saken.

Bibeln handlar om jorden, vår värld, oss människor, vår relation till Gud, vår synd, Jesu offer, vår möjlighet till frälsning och vår eviga framtid. Därför talar inte bibeln heller om hur det ser ut i andra delar av universum, på andra planeter, i andra galaxer. (För övrigt var förekomsten av andra planeter okänd - man talade helt enkelt bara om "himlen" och "himlarymderna".) Det enda liv utanför jorden bibeln talar om är Guds änglar! Det är de enda utomjordiska besökare bibeln nämner!

Och vad det gäller UFO:n säger bibeln av naturliga skäl ingenting alls. Ordet UFO är ju av långt senare datum och de flygande föremål man såg på bibelns tid betraktades inte alls som oidentifierade, utan som himlafarkoster, och beskrevs precis som de uppfattades - som "vagnar av eld", "moln med flammande eld", "molnstoder", "eldstoder" etc.

Men det är onekligen ett faktum att många av de flygande tingestar som beskrivs i bibeln företer väldigt stora likheter med de föremål som observeras i vår tid. Så kanske har bibeln svaret även på denna gåta...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Signaler från rymden - ett hot mot kristendomen?
Vad händer med den kristna tron om det visar sig att det finns intelligenta varelser runtom i universum?

Varför skapade Gud universum?
Vad är meningen med hela rymden när Gud satte oss bara på den här lilla planeten? Varför finns hela universum?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...