Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Nåd och rättfärdighet

Fråga: Jag skulle gärna vilja veta vad begreppen 'rättfärdighet' och 'nåd' står för i kristet sammanhang. (D.S.)

Svar: Rättfärdighet är detsamma som "skuldfrihet", "syndfrihet", "att vara oskyldig till ett brott eller en synd".

Nåd är detsamma som "barmhärtighet", "mildhet", "kärlek". När vi i kristna sammanhang talar om Guds nåd, syftar vi alltså på Guds kärleksfulla barmhärtighet och mildhet.

Vi människor är alla syndare, dvs skyldiga till att ha brutit mot Guds vilja. Vi är alltså orättfärdiga. Därmed är vi underkastade "syndens lön" som är döden. Men Gud kan "benåda" oss, på samma sätt som en domstol kan benåda en skyldig brottsling. Det innebär att Gud av nåd (av kärlek, barmhärtighet) förlåter oss våra synder och förklarar oss rättfärdiga (dvs oskyldiga), vilket innebär att vi blir räddade (dvs frälsta) undan den påföljd - det "straff" - som synden egentligen skulle ha gett.

Vi blir alltså frälsta av nåd (dvs av Guds barmhärtighet).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Att synda 'mot bättre vetande'
Varje kristen människa som syndar, syndar 'mot bättre vetande' - vi vet att vi gör fel, men vi gör fel i alla fall.

Kan den som är frälst gå förlorad?
En gång frälst, alltid frälst. Eller? Kan man gå från frälst till ofrälst igen?

Vad menas med 'nåd'?
Vad innebär 'nåd' i den bemärkelse som ordet används i kristna sammanhang?

Martin Luther och Jakobs brev
Hur kommer det sig att Martin Luther kallade Jakobs brev för en 'halmepistel'?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Skenheliga kristna
Varför är många kristna så skenheliga? De låtsas vara moraliskt högtstående på alla sätt, men i verkligheten är de själva inte ett dugg bättre än andra.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...