Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Präst och pastor

Fråga: Vad är det för skillnad på präster och pastorer? (E.M.B.)

Svar: Inom den svenska kristenheten är en präst (av grekiska presbyteros som betyder "äldste") en person som avlagt teologie kandidat-examen och praktisk-teologiska prov, avlagt prästexamen (anordnad av domkapitlet) samt blivit prästvigd inom Svenska kyrkan. Ordinarie församlingspräster är kyrkoherde (innehavare av pastorat) och komminister (närmast under kyrkoherden).

En pastor (latin: herde) är en frikyrkopredikant, med motsvarande teologisk utbildning vid skolor som oftast är knutna till de olika frikyrkosamfunden. (Frälsningsarméns motsvarighet till pastorer och präster är officerare som får sin grundutbildning och fortbildning vid Frälsningsarméns officersskola.)

"Pastor" är emellertid också ett tilltalsord eller titel för präster inom Svenska kyrkan. Pastor primarius ("den främste herden") är exempelvis titeln för domprosten i Stockholms stift, kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm.

En präst och en pastor har alltså egentligen samma funktion - att förkunna Guds ord och leda verksamheten i församlingen. Yrkesbeteckningen pastor är emellertid vanligast inom frikyrkan, medan ordet präst enbart används inom Svenska kyrkan.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Präst - ett framtidsjobb?
Kommer det att finnas något behov av präster i framtiden?

Präster och kungar
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

Kvinnliga präster
Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar.

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i Bibeln?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...