Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vilka är Guds utvalda?

Fråga: I Romarbrevet 8:29-30 pratar Paulus om Guds utvalda, och jag undrar: Vilka är Guds utvalda? Och vad menar Paulus med det han skriver? (S.)

Svar: Jesus säger att ingen kan komma till Gud om inte Gud kallar och drar människan till sig. Gud kallar alla människor, men han kallar inte alla samtidigt och han kallar inte heller alla till samma uppgift. Somliga kallade han under Jesu verksamhetstid, andra kallas under "församlingens tid" som vi lever i nu, och ytterligare människor (den "stora skörden") kallas efter Jesu återkomst och upprättandet av gudsriket (tusenårsriket).

De som kallas under församlingens tid utgör en "liten" första skara - "förstlingen" - som kallas till en bestämd uppgift, nämligen att förkunna evangelium bland alla folk nu och under tusenårsriket.

Men oavsett när Gud kallar människor, gör han det i avsikt att förvandla dem genom sin heliga ande, så att de slutligen ska bli vad han avsåg redan från begynnelsen, nämligen sina avbilder. Andliga varelser med evigt liv.

Jesus var den första människan som uppstod till evigt liv, men han skulle följas av "många bröder" - människor som Gud beslutat kalla, som svarat ja på Guds kallelse, accepterat Jesus som Messias, beslutat att följa honom och med den heliga andens hjälp "formats efter Jesu bild" så att Gud - trots deras tidigare synder - kunde förklara dem rättfärdiga.

De personer Paulus talar om här är alltså dem som Gud beslutat att kalla under den unga församlingens första tid. Och dessa människor hjälper Gud på alla sätt så att de inte ska gå miste om det eviga livet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Kallade och utvalda
Hela Romarbrevet 8 understryker att Gud på alla sätt kommer att hjälpa dem som älskar honom att nå det goda - uppnå evigt liv.

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i Bibeln?

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för er kristna? Att leva här och sen dö och komma till himlen? Och sen då?

Kom Jesus för att 'rädda världen'?
Jesus kom för att ingen enda människa skulle gå förlorad, dvs gå miste om det eviga liv som är alla människors slutliga mål.

Kasta pärlor för svin
Vad syftade Jesus på när han uppmanade lärjungarna att inte kasta sina pärlor för svinen?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...