Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Gamla testamentet - ett plagiat?

Fråga: Hur ställer du dig till de moderna forskarrönen som säger att GT bara är plagiat och ett hopkok av gamla babyloniska heliga skrifter och material från andra polyteistiska religioner som redigerats av judiska präster? När det judiska prästerskapet återvände efter fångenskapen i det månggudadyrkande Babylon tog de antagligen med sig kopior av dessa skrifter och använde dem som underlag för att sammanställa GT och starta en ny religion med en enda gud. (E.P.)

Svar: Först av allt: Det finns inga "moderna forskarrön" som säger att GT är ett "hopkok" av andra religioners heliga skrifter. Den som skriver något sådant är totalt okunnig om hur en religion och en tro uppstår och utvecklas.

Det skulle isåfall innebära att de judiska prästerna (som då skulle ha varit polyteister) plötsligt skulle ha bestämt sig för att lura alla och istället hitta på en religion med bara en gud - trots att de själva trodde på flera gudar (!) - och dessutom konstruera hela det israelitiska folkets historia, religion och religiösa skrifter: Domarboken, Samuelsböckerna, Kungaböckerna, Krönikeböckerna, profetiska böcker etc etc...! Hela idén är så absurd att ingen borde kunna ta den på allvar, men den ligger helt i linje med alla andra fantastiska konspirationsteorier som florerar nuförtiden.

Däremot är det utan tvekan så att många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen - och följaktligen fanns även bland de människor som så småningom skulle ge upphov till det israelitiska folket.

Ett folk med en polyteistisk religion - vilket de flesta folk i området mycket riktigt hade - såg förstås hela sin gudaskaras agerande i de olika händelserna, medan ett monoteistiskt folk som hebreerna, både på grund av den tro på en enda Gud de haft sedan tidigare och på grund av de gudsuppenbarelser de haft under seklernas lopp, såg Guds hand i de händelser som de gamla traditionerna berättade om. Detta kom således att prägla berättelserna då de så småningom skrevs ner.

För övrigt vet vi att Pentateuken, de fem Moseböckerna, inte kan ha sammanställts efter vistelsen i Babylon, eftersom samaritanerna, som bröt med judarna i samband med judarnas återkomst från Babylon, också har samma Pentateuk som helig skrift. De måste följaktligen ha haft den före brytningen. Språkanalyser ger samma besked. I exempelvis 3 Mosebok, den bok som innehåller just det israelitiska folkets religiösa föreskrifter (som förutsätter en monoteistisk tro), förekommer inga som helst babyloniska och nypersiska låneord, vilket skulle ha varit oundvikligt om boken kommit till under eller efter vistelsen i Babylon.

Under och efter den babyloniska fångenskapen författades däremot andra av GT:s böcker, exempelvis Daniel, Hesekiel, Sakarja etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomen - bara en kopia av andra religioner?
Det är mycket sol-religon (paganism) inom kristendomen. Historien om jesus återfinns inom alla religoner gammla som nyare, och geometriska tal och datum är slående lika. Så vad säger du om den kristna kopieringen.

Är Bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...