Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kristendomens heliga platser

Fråga: Har kristendomen några heliga platser och vilka är de isåfall? (B.I.)

Svar: För de första kristna, som ju var judar, var Jerusalem den enda heliga platsen. Här fanns Guds tempel. De första kristna samlades i Salomos pelargång (Apg 3:11 och 5:12, Joh 10:23), där Jesus brukat undervisa. Redan Petrus omnämner dock i sitt andra brev Förklaringsberget som "det heliga berget", och snart började Jesu efterföljare söka sig till de platser där han utfört sina största under (Kana, Betania etc).

I början av 200-talet kom ännu större skaror troende till Jerusalem, Betlehem och andra platser. Efter kristendomens seger på 300-talet fick vallfärderna ännu större omfattning, och man byggde praktfulla kyrkor över födelsegrottan i Betlehem, den heliga graven i Jerusalem, apostlarna Petrus och Paulus gravar i Rom osv.

Med relik- och helgonväsendets uppsving under medeltiden ökades antalet heliga platser. Eftersom många aldrig kunde resa till det fjärran Palestina och besöka martyrernas gravar, fick de i stället möjlighet att komma till reliksamlingar på närmare håll. Varje land fick sina heliga platser med reliksamlingar och andra kultföremål, som exempelvis undergörande Mariabilder. (De heliga platser som tillkommit under nyare tid är oftast platser där människor haft uppenbarelser av Jungfru Maria, exempelvis nu senast Medjugorje i Jugoslavien.)

Den främsta av de heliga platserna i Europa är Rom, där det finns otaliga minnesställen, kyrkor och martyrgravar. Den mest besökta vallfartsorten under medeltiden var emellertid Jakobs grav i spanska Compostella, och redan år 880 omnämns en annan populär vallfartsort i Spanien, Montserrat.

Den äldsta heliga platsen i Frankrike var Tours med S:t Martins grav. I Chartres fanns den berömda träskulpturen "svarta madonnan", och år 1846 blev La Sallette vida omtalad på grund av en Mariauppenbarelse. Platsen överglänstes emellertid snart av det numera så berömda Lourdes, där mjölnardottern Bernadette Soubirous hade en Mariauppenbarelse år 1858. Här, i Massabiellegrottan, finns en källa som anses ha undergörande vatten. Detta leds till badhus för de hjälpsökande sjuka och skickas även ut på flaskor.

Den förnämsta av de heliga platserna i Schweiz var Einsiedeln, som var känd för sin undergörande Mariabild sedan 954. Tysklands tre stora heliga platser är Trier (med Kristi mantel), Aachen (med Marias tunika) och Köln (med de vise männens kvarlevor).

Englands nationalhelgedom var Canterbury med Vårfrukryptan och S:t Dunstans grav. Irlands tre förnämsta helgon - Patrik, Bridget och Columba - ligger begravna i Downpatrick.

Polens nationalhelgedom Czenstochowa var högt ansedd på grund av sina dyrbara klenoder, bland annat en svart madonnabild som enligt legenden målats på cypressträ av evangelisten Lukas.

Av den östra kyrkans heliga platser utanför Palestina stod på sin tid Kiev och Moskva i högt anseende.

Här i Norden var de mest kända heliga platserna Nidaros, Odense, Uppsala, Vadstena och Åbo.

Luther bekämpade emellertid häftigt all relikdyrkan etc, och inom den evangeliska kristenheten (den protestantiska kyrkan) har man inga "officiella" heliga platser. Men många reser naturligtvis ändå till orter som har anknytning till Jesu liv och verksamhet - Jerusalem, Betlehem, Nasaret osv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var låg Golgata (Golgota)?
Golgata låg strax utanför staden, utan tvekan på en väl synlig, allmän plats, eftersom romarna ville att avrättningarna skulle fungera som avskräckande exempel och ses av så många som möjligt.

Var ligger Getsemane
Efter nattvarden gick Jesus och lärjungarna till en trädgård som hette Getsemane och låg på andra sidan bäcken Kidron


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...