Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kan Gud ångra sig?

Fråga: Kan Gud ångra sig eller inte? Några Bibelord säger att Gud inte kan ångra sig (4 Mos 23:19 och 1 Sam 15:29). Men andra bibelord säger att han ångrar vad han gjort, exempelvis 1 Mos 6:6-7, 1 Sam 15:11, 1 Sam 15:35 och 2 Sam 24:16. (D.F.)

Svar: Visst kan Gud både ångra sig och ändra sig (på hebreiska grundspråket är det för övrigt samma ord - nakam - som också kan översättas med "beklaga", "trösta", "avstå från" etc. Allt beroende på sammanhanget).

Gud kan naturligtvis ändra sig om omständigheterna förändras. Gud kan i en viss situation bestämma sig för att vidta en viss åtgärd för att exempelvis få in mänskligheten på rätt spår, men om sedan vi människor ändrar vårt handlande eller vår inställning i positiv riktning, så kan Gud konstatera att den åtgärd han först hade tänkt vidta inte behövs. Han ångrar/ändrar sig (nakam) och bestämmer sig för att inte vidta någon åtgärd.

Men det innebär inte att han ångrar sitt första beslut (i betydelsen "inser att det var fel"). Det första beslutet var nämligen helt riktigt under de givna förutsättningarna, och redan då Gud bestämde sig för att vidta den aktuella åtgärden fanns utrymme för en ändring av beslutet om förutsättningarna skulle ändras.

Samma sak gäller om omständigheterna förändras i negativ riktning (som exempelvis i fallet med syndafloden och Saul, då människor sviker Gud eller handlar på ett sätt om inte Gud avsett). Då kan Gud besluta sig för att vidta en åtgärd som inte var hans ursprungliga avsikt. Han ändrar sig (nakem).

När Gud skapade mänskligheten var hans tanke att människorna skulle leva i frid och ro, mogna som individer och ha en fungerande relation både till Honom och till varandra. Men när människorna blev onda, ändrades ju förutsättningarna och då tvingades Gud handla på ett sätt inte varit hans ursprungliga avsikt. Med tanke på de val som människorna sedan kom att göra tyckte Gud att det hade varit lika bra att han aldrig skapat dem - kort sagt, han beklagade (nakam) att han över huvud taget skapat dem. Men det innebar inte att hans ursprungliga beslut att skapa människorna hade varit felaktigt. Likaså beklagade han (eller "ångrade") att han gjort Saul till kung, men det berodde på Sauls agerande och betydde inte att Guds ursprungliga beslut att göra honom till kung hade varit felaktigt.

Några andra exempel på ställen där ordet nakam förekommer är 1 Mos 5:29 (trösta) [ge lättnad] och 24:67 (tröstad)[fann tröst], 2 Mos 13:17 (ångra sig)[ångra sig] och 32:12 (ångra)[avstå], 5 Mos 32:36 (förbarma sig)[förbarmar sig], Rut 2:13 (tröstat)[tröstat], 2 Sam 10:3 (tröstare)[beklaga sorgen], Nah 3:7 (tröstare)[ge tröst], Sak 1:17 (trösta)[trösta] och 8:14 (ångrade)[ändrat min plan].

Översättningarna inom ( ) är Folkbibelns, och inom [] Bibel 2000.

Vilket ord som bör användas avgörs (som alltid när man översätter) av sammanhanget - och det här ger för övrigt en liten antydan om svårigheterna då man översätter, i synnerhet gamla skrifter. Det visar också hur farligt det är att använda sig av exakta ordalydelser i översättningar som slagträ i diskussioner, vilket ju tyvärr är väldigt vanligt. Det gäller, som alltid, att se till helheten och aldrig basera en "lära" på enskilda bibelord som kan ha olika innebörd. Om du läser de bibelord du hänvisar till och i stället för "ångra" använder ordet "beklaga" så blir det genast en annan sak.

Gud kan mycket väl beklaga att utvecklingen blev en annan än han avsett, han kan ångra att han över huvud taget gjort en viss åtgärd med tanke på hur människorna sedan agerat, och han kan ändra sig om omständigheterna kräver det.

Men vad de två första bibelorden du hänvisar till (4 Mos 23:19 och 1 Sam 15:29) vill säga är något helt annat, nämligen att Gud inte är nyckfull. Han är inte opålitlig - som människor ofta är. Vi kan alltid lita på Gud. Han ljuger inte. Han sviker aldrig sina löften. Om han har lovat något så håller han det.

Medan människor kan lova en sak och sedan ångra sig och strunta i sitt löfte, så är Gud orubbligt pålitlig. När Gud har lovat något så ångrar han sig inte efter en stund och struntar i löftet.

Det Gud har lovat, det håller han!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken gudsbild är den rätta?
Det pratas så mycket om olika gudsbilder. Hur vet man vilken gudsbild som är den rätta?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i Bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Visar ondskan i världen att Gud måste vara antingen maktlös eller illvillig?
Vill Gud förhindra ondskan, men kan inte? Då är han maktlös. Kan han men vill inte? Då är han illvillig. Om han både vill och kan, varifrån kommer då ondskan?

Är Gud egoist?
Är Gud en egoistisk gud som säger att vi inte ska ha någon annan Gud än honom?

Varför kallas Gud 'Herren'?
Jag undrar över Gud och Herren. Jag har svårt med Gud som ett genus. Jag kan begripa Gud som den kraft i universum som vi människor inte kan förstå, vi hoppas och tror. Men 'Herren gud' genomsyrar Bibeln. Vem har fört in genus i Gud?

Är Gud allsmäktig eller inte?
Kan Gud skapa en sten som är så tung att han inte kan lyfta den? Oavsett om svaret blir ja eller nej, visar det att Gud inte är allsmäktig. Eller?

Ingen är god utom Gud
Vad menade Jesus när han sa till den rike mannen som kallade honom "gode Mästare" att den ende som var god var Gud? Att han inte själv var god?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...