Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Jerusalem - en judisk eller muslimsk stad?

Fråga: Är det Guds folk eller muslimerna som har rätt till Jerusalem? Säger inte Bibeln att Jerusalem är judarnas stad? (C.H.)

Svar: Svaret är att Jerusalem varken tillhör judarna eller muslimerna. Enligt Bibeln finns det en vars anspråk på staden väger långt tyngre än alla nationella anspråk...

Människor må strida och kämpa om staden på berget Sion, men i sista änden kommer den att tillfalla den Gud som skapat alla folk - inklusive muslimer, kristna och judar. Den hebreiska profeten Sakarja skrev om denna (för honom) avlägsna tid:

”Än en gång ska Herren trösta Sion, än en gång utvälja Jerusalem” (Sak 1:17)

”Jag [Herren] vänder åter till Sion, jag vill bo i Jerusalem. Jerusalem ska kallas ’Den trogna staden’ och Herren Sebaots berg ’Det heliga berget’” (Sak 8:3)

”Då ska månen blygas och solen blekna, ty nu är Herren Sebaot konung på Sions berg och i Jerusalem” (Jes 24:23)

”Jag ska jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt och klagan, där ska aldrig mer ske att spädbarn dör eller att gamla inte får leva sin tid ut. Den dör ung som dör hundraårig... (Jes 65:19-20)

”Åter ska gamla män och kvinnor sitta på torgen i Jerusalem... Stadens gator och torg ska fyllas av lekande barn” (Sak 8:4-5)

”Då ska flickorna dansa i glädje, ynglingar och gamla fröjdas” (Jer 31:13)

Men innan den dagen kommer måste Jerusalem än en gång genomlida krigets härjningar. Profeten Sakarja skrev om en fruktansvärd tid för staden. Han såg en rad nationer sända militära styrkor till det heliga landet och ett avgörande slag utkämpas runt Jerusalem.

”Staden ska erövras, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort...” (Sak 14:2)

”Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden... Ty det ska bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas” (Matt 24:19-22)

”Strax efter den tidens lidanden... ska Människosonens [Messias] tecken synas på himlen... och man ska få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda” (Matt 24:29-31)

”Den dagen ska han stå med fötterna på Olivberget, som ligger invid Jerusalem, på östra sidan... (Sak 14:4)

Då ska alla Israels barn vända tillbaka till den plats på jorden där de en gång hade sitt hem.

”Jag ska rädda mitt folk [hela Israels folk, såväl judarna som de övriga israeliska stammarna] ut ur österns länder och västerns. Jag ska hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem” (Sak 8:7-8)

”De ska komma till Sions höjd och jubla, de ska stråla av lycka över allt vad Herren ger” (Jer 31:12)

”Låt lovsången ljuda: Herren har räddat sitt folk, dem som är kvar av Israel. Jag för dem från landet i norr, samlar in dem från världens bortersta hörn” (Jer 31:7)

”Herren ska vara deras konung på Sions berg nu och för evigt” (Mika 4:7)

”Och Herren ska vara konung över hela jorden. Den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda” (Sak 14:9)

Bibeln berättar om hur Gud kommer att göra Jerusalem till ”den älskade staden” för alla jordens invånare. Jerusalem kommer att bli världens andliga och kulturella huvudstad, målet för enskilda människor från hela världen, liksom för representanter från all världens nationer...

”Än en gång ska folken komma, de som bor i de många städerna. Och befolkningen i den ena staden ska gå till den andra och säga: ’Kom, låt oss gå och beveka Herren, låt oss uppsöka Herren Sebaot. Också jag går dit.’ Många nationer och mäktiga folk ska uppsöka Herren Sebaot i Jerusalem för att beveka honom. När den tiden kommer ska tio män av olika folk och språk gripa tag i mantelfliken på en judisk man och säga: ”Vi vill följa er, vi har hört att Gud finns hos er” (Sak 8:22-23)

”Folken ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma, och de ska säga: ’Låt oss gå till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa’” (Mika 4:1-2)

”Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig” (Jes 2:3-4)

Den dagen kommer inte judar och araber längre att kämpa om Jerusalem. Det kommer inte att råda någon tvekan om vems staden på berget är...

”Stor är Herren, högt är han prisad, i vår Guds stad. Skönt reser sig hans heliga berg, en fröjd för hela jorden, Sions berg, gudaberget, den store konungens stad (Ps 48:2)

Jerusalem tillhör Gud!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i Bibeln står det?

Konflikten Palestina och Israel - vad är rätt?
Gång på gång i samband med konflikten mellan Israel och Palestina hör man talas om 'guds löften' till Israel och om judarnas 'bibliska rätt' till landet. Men vilka är de här gudomliga löftena, vad står det egentligen i Bibeln och vad har det för relevans till situationen i Israel i dag?

Ska Israel få Palestina?
Står det verkligen någonstans i Bibeln att israeliterna ska få Palestina? Isåfall - varför det?

Bodde judarna i Israel?
Den vanligaste beteckningen på det landområde mellan floden Jordan och Medelhavet där israeliterna levde - det som numera är den judiska nationen Israel - var på den tiden 'Kanaans land'.

Alla Israels städer?
Jesus sa ju till sina lärjungar att de inte ens skulle hinna igenom Israels städer förrän han kom tillbaka. Är han möjligen lite försenad...?

Vilka är de andra fåren?
I Joh 10:16 säger Jesus: 'Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan.' Vilka är 'de andra fåren'?>


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...