Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad är synd?

Fråga: Synd är ett viktigt begrepp inom den kristna tron, men vad är synd egentligen? Det finns så mycket som en del menar är synd, medan andra menar att det inte alls är det? Går det att på något sätt utröna ur Bibeln vad Jesus och apostlarna menade när de talade om synd? (F.P.)

Svar: Det ord som används oftast i Nya testamentet är grekiska hamartia. Det betyder helt enkelt att "missa målet", som när man skjuter iväg en pil och den hamnar vid sidan om måltavlan.

Gamla testamentets hebreiska text använder ofta ordet chata för att beskriva synd. Det har i stort sett samma betydelse som hamartia. Så när Hesekiel varnade för att "den som syndar skall dö" (Hes 18:4) och Paulus skrev att "syndens lön är döden" (Rom 6:23), så menade de samma sak. Båda ville visa att det här med synd inte är någon bagatellfråga...

Det är verkligen att missa målet!

Men rent konkret - vad är synd?

Som du själv säger skiftar svaret på frågan beroende på vem man frågar. En del menar till exempel att det är synd att dricka alkohol. För andra är det synd att äta kött, eller vissa sorters kött eller alla sorters kött vissa dagar...

Under årens lopp har det utformats många syndakataloger. Olika kyrkor, olika församlingar har haft sin syn på saken. Dans, alkohol, kortspel, bio, rockmusik, sex, svordomar, teater, långt hår, nakenhet, kort hår, korta kjolar, TV, smink etc - allt detta har någon gång klassats som synd. Men katalogerna har förändrats med tiden. Ofta har det varit så att mycket som var synd när det var nytt inte längre är synd när det blir vant och alldagligt.

En gång i tiden ansågs det att det fanns "sju dödssynder" - och därmed ett antal som inte var riktigt lika dödliga. Men att försöka katalogisera synder på det sättet är att riskera att hamna i samma andliga knipa som de religiösa ledarna på Jesu tid. I sin strävan att leva rättfärdigt hade de utarbetat en invecklad uppsättning regler och förvandlat hela tillvaron till en andlig hinderbana. Jesus kallade dem för "blinda ledare", som i sin strävan efter att med exakthet avgöra vad som var ett rättfärdigt liv "silade mygg och svalde kameler" (Matt 23:24).

Men vad säger då Bibeln om vad som är synd?

När Gud skapade oss gjorde han det med ett visst syfte - för att vi skulle nå ett visst mål. Han skapade oss helt enkelt för att bli lika honom (1 Mos 1:26). Han skapade oss för att bli odödliga som Han. Han skapade oss för att vi skulle bli varelser med evigt liv. Syftet med vår skapelse var att vi skulle bli Guds avbilder och det är det som är målet för hela vår existens!

Men förutsättningen för att vi ska kunna ta steget från dödligt till odödligt, från en fysisk tillvaro till en andlig, från ett tillfälligt liv till ett evigt liv, är att vi vill bli lika Honom - att vi låter Honom leda oss.

Gud har i alla tider visat oss vägen dit - och därmed ställs vi inför samma val som de allra första människorna. Att gå Guds väg eller vår egen. Att följa Guds vilja eller föredra att själva bestämma vad som är rätt och fel, gott och ont. Och det blir i realiteten ett val mellan liv och död.

Inte så att Gud sitter som någon omänsklig diktatorisk bödel och bestraffar oss med döden för att vi har syndat. Guds plan med oss människor handlar inte om hot och bestraffning, utan om erbjudande och (sett ur vår synvinkel) belöning. Men den oundvikliga konsekvensen av att vi inte tackar ja till erbjudandet om evigt liv, blir att vi förblir vad vi är i dag. Fysiska varelser. Dödliga människor. Vi når aldrig vårt mål! Det här livet blir allt vi får - och vår enda lön blir döden... (Rom 6:23)

Det som hindrar oss från att nå målet, det som hindrar oss från att förverkliga vår potential, det som är syftet med vår existens - evigt liv - är synd. Att inte följa den väg som Gud anvisat i sitt ord är synd. Johannes uttryckte det kort och gott i orden:

"Synd är överträdelse av lagen" (1 Joh 3:4)

Och Jesus sa:

"Vill du ingå i livet, så håll buden!" (Matt 19:17)

Och när så fariseerna frågade Jesus vilka som är de största buden, blev hans svar:

"Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa bud vilar hela lagen..." (Matt 22:37-40)

Älska din nästa som dig själv! Det är Guds vilja i ett nötskal. Det är Guds bud i sammanfattning. Det är vägen till evigheten! Kärlekens väg!

"Kärleken är alltså lagen i dess fullhet" (Rom 13:10)

Synd är dess motsats - att inte älska! Att sätta sig själv främst utan hänsyn till andra. Att utnyttja, att skada. Att tillfredsställa sina egna behov på andras bekostnad. Att göra illa för nöjes skull. Att inte låta kärleken till Gud, vår nästa och hela Guds skapelse leda oss i allt vi gör!

Vi behöver inte bekymra oss om detaljerna. Det handlar inte om att redovisa en lista över syndiga handlingar - att till punkt och pricka följa någon syndakatalog som människor har sammanställt. Vad det handlar om är vår inställning som helhet. Vår attityd. Vår längtan och strävan. Att vilja följa Gud.

Jesus utgjorde det främsta exemplet på ett liv enligt Guds vilja.

"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus" (Fil 2:5)

"Kristus... gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd!" (1 Petr 2:21-22)

Jesus var utan synd. Bibeln uppmanar oss att ha honom som förebild, sträva efter att följa honom, försöka leva så som han levde, handla så som Han skulle ha gjort - älska så som han älskade. Han gav oss ett mönster för vårt liv:

Älska din nästa som dig själv!

Vårt mål är att bli lika Gud. Vägen dit är att vilja bli lika Gud. Och "Gud är kärleken" (1 Joh 4:16).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Homosexualitet - onaturligt och synd?
Det var inte Guds mening att män skulle bli förälskade i män eller kvinnor i kvinnor. Bibeln är helt klar på hur Gud har tänkt att ett parförhållande ska fungera - nämligen mellan man och kvinna.

Är våld alltid synd?
Var det inte fel av Jesus att använda våld och slå och piska både människor och djur när han drev ut penningväxlarna ur templet?

Den oförlåtliga synden mot den heliga anden
Vad innebär det att synda mot den helige ande? Vad är 'hädelse mot Anden'? Och varför är den synden oförlåtlig?

Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Bibeln säger att tack vare att Jesus som fysisk människa levde ett liv utan synd, kunde han dö och sedan uppstå till evigt liv - den förste som någonsin uppstått.

Guds plan för mänskligheten?
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Fanns döden före synden?
Den stora skillnaden mellan människan och den övriga skapelsen är att människan skapades för att få evigt liv, för att bli en evighetsvarelse.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...