Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Syndaflodens omfattning

Fråga: "Hela världen" var troligen en enda kontinent på Noas tid. Det innebär att faktiskt hela världen dränktes. Några geografiska undantag tror jag inte på! (R.C.)

Svar: Det faktum att vattnet över huvud taget kunde "sjunka undan" visar att hela jorden inte kan ha varit översvämmad.

Om hela jorden hade varit översvämmad, så skulle det ha inneburit att haven varit fulla av vatten plus att även landytan varit täckt av vatten som stod så högt att till och med de högsta bergen var täckta (dvs en vattenmängd som skulle ha varit ungefär lika stor som den som redan fanns i haven). Vart skulle då vattnet som "sjönk undan" ha tagit vägen?

Man kan göra en jämförelse med en bassäng med en jordhög i mitten. Om man sedan tar en vattenslang och låter det "regna" tills det blivit så mycket vatten i bassängen att även jordhögen är täckt, så kan vattnet omöjligt "sjunka undan" från högen eftersom "havet" runt omkring redan är fyllt av vatten.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Amerikanska djur i Noas ark?
Är det möjligt att ett par av alla världens djur fick plats på arken? Dessutom kunde djuren knappast ta sig till arken eftersom alla djur inte kunde ta sig till den plats där Noa fanns (om inte ett mirakel skedde vilket också är en möjlighet) alla djur kan inte simma över t.ex. Atlanten eller Stilla havet, vilket de amerikanska djuren skulle ha behövt, för att överleva en översvämning!

Är Bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...