Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Tusenårsriket

Fråga: Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i Bibeln. (B.I.)

Svar: Jag förstår att du inte har hittat det. Själva ordet finns nämligen inte i Bibeln. Däremot finns det desto fler beskrivningar av detta rike.

Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som i Bibeln kallas för "Guds rike" eller "himmelriket" - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden. Det är detta som kristna i alla tider har bett om i bönen "Fader vår" (Matt 6:10):

"Komme ditt rike - ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen"

Eller som texten lyder i en annan översättning:

"Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen"

Faktum är att en mycket stor del av Bibeln handlar just om detta - om hur Guds vilja en dag kommer att råda på jorden, på samma sätt som i himlen. En mängd profetior berättar i detalj om vad Gud kommer att göra med vår värld och hur livet på jorden kommer att gestalta sig när Guds rike blir verklighet.

Alltsamman tar sin början i och med Messias ankomst till vår planet för att upprätta sitt rike. Det sker i en situation som enligt profetiorna är så kritisk att mänskligheten skulle ha utplånat sig själv (och kanske allt liv på jorden) om han inte ingripit (Matt 24:22).

Enligt Bibeln blir hans första åtgärd att sätta stopp för de krigshandlingar som kommer att pågå i Mellanöstern och där flera av världens stormakter kommer att vara inblandade. Nästa steg blir att inrätta ett högkvarter för det som så småningom kommer att utvecklas till en övernationell världsregering. Profetiorna berättar att Messias kommer att etablera denna regering i den stad som genom tiderna kallats för "Guds stad", nämligen Jerusalem, staden på Sions berg (Sak 8:3). Sedan inleds arbetet med att genomföra en fullkomligt "ny världsordning" med resultat vi bara vågat drömma om.

I och med Messias ankomst till jorden och upprättandet av Gudsriket med Jerusalem som centrum och huvudstad råder det inte längre någon tvekan om att Bibeln är sann. Gud finns! Bibeln är Guds ord! Och när så arbetet med att sprida Guds vilja över jorden inleds, kommer mänskligheten att kunna jämföra det tillstånd, som rådde i världen före Jesu återkomst, med det fantastiska samhälle som håller på att byggas upp i enlighet med Guds vilja.

Det nyupprättade "heliga landet" kommer att tjäna som förebild för världens övriga nationer. Jerusalem kommer att "stå som ett ljus för hednafolken", som Bibeln uttrycker det. Staden kommer att förvandlas till ett internationellt centrum dit representanter för världens nationer kommer att bege sig för att skaffa sig ännu mer information om de gudomliga principer som ska utgöra grundvalen för denna nya världsordning (Jes 2:2-3 och 66:18-19).

Den "väckelse" som följer kommer att bli framgångsrik (Ps 22:27-29). Även om ordet "alla" inte nödvändigtvis behöver innebära varenda enskild individ, så är det ändå uppenbart att en överväldigande majoritet av världens befolkning kommer att vilja följa Gud. Och Gud har lovat att han ska låta sin heliga ande flöda fritt så att de lär känna och får del av hans innersta, djupaste väsen (1 Kor 2:10) och därmed också själva förändras (Rom 5:5 och Gal 5:22-23). Guds heliga ande är den nyckel som kommer att förverkliga morgondagens värld!

Det blir en genomgripande förändring. Alla människor kommer att ha ett mål att sträva mot Matt 6:33. Mänsklighetens liv får en helt ny inriktning. För första gången kommer alla människor att förstå varför de existerar - vad som är syftet med hela deras tillvaro - varför Gud skapade människan. Det livssätt som består av att "ta" kommer att ersättas av ett livssätt som går ut på att "ge". Det egocentriska tänkandet kommer att ersättas av ett globalt (både på det individuella och nationella planet) och världens nationer kommer att börja samarbeta i stället för konkurrera - allt enligt de grundläggande principer som Bibeln presenterar: "Älska dina medmänniska som dig själv" och "handla mot andra så som du vill att de ska handla mot dig".

Alla nationer kommer att arbeta tillsammans för att förverkliga Guds syften med vår planet. Alla människor kommer att knytas samman av sin gemensamma önskan att följa Guds vilja. Och Gud har lovat att välsigna de människor som följer hans ord...

Kanske har ingen av de gammaltestamentliga profeterna beskrivit det kommande gudsriket här på jorden på ett vackrare sätt än Jesaja. Elfte kapitlet i hans bok är en livfullt poetisk beskrivning av ett Utopia som vi sedan urminnes tider förgäves försökt förverkliga med hjälp av olika ideologier, politik, teknik och vetenskap.

De gamla hebreiska profeterna berättar om en framtidsvärld där människan är ett med hela sin omgivning, där mänskligheten lever i harmoni med naturen, där alla föroreningar är borta, där vattnet är kristallklart, luften ren och frisk och marken rik och bördig (Jes 41:18-19, Jes 35:1-2 och Hes 34:26). En värld där människan tar hand om naturen och vårdar den. En värld där alla resurser ägnas åt att skapa en livsduglig miljö för alla. Öknarna kommer att bli fruktbara - ja, större delen av all odlingsbar mark på jorden kommer att kunna brukas. De skövlade skogarna kommer att breda ut sig och de tidigare förorenade floderna kommer att fyllas av fiskar. Inga lantbrukare behöver mer oroa sig för dåligt väder, torka, översvämningar, insektsangrepp och växtsjukdomar.

Det är lätt att inse vad det kommer att innebära för livsmedelsförsörjningen världen över (Jer 31:12 och Amos 9:13). Bibeln beskriver en värld där ingen längre lider av undernäring medan andra frossar i överflöd (Amos 9:13).en värld där alla folk arbetar tillsammans för allas gemensamma bästa, där svält och sjukdomar är utrotade och ingen kommer att dö en för tidig död (Jes 33:24, 35:5-6 och 65:20).

Gamla testamentets profeter berättar om hur de städer, som förstörts under de omfattande nationella konflikter som utspelats före Messias ankomst, kommer att byggas upp igen (Hes 36:33 och Jes 61:4), men nu efter andra normer än tidigare och med utgångspunkt från en helt annan social politik än den som gett oss vår tids stora förorenade, överbefolkade jättestäder. I dag är många stadsbor rädda för att gå ut på gatorna nattetid, och även människor som bor på landsbygden är rädda att bli utsatta för våld och brott. I morgondagens värld kommer man äntligen att få leva utan rädsla för att bli överfallna, misshandlade och bestulna på sina ägodelar (Jes 60:18 och Mika 4:4).

Även det krigshot som i dag kastar sin mörka skugga över världen kommer att vara borta en gång för alla. Det handlar då inte bara om temporära, bräckliga fredsavtal, utan om att kriget som medel att lösa konflikter rensas bort från jordens yta. I profeternas ord ser vi ett samhälle där konflikter blir lösta i samförstånd och krigen tillhör det förflutna, där inga ungdomar tvingas lära sig döda, där nationernas vapenlager skrotas och vapenindustrin ersätts av konstruktiv produktion för fredliga ändamål (Mika 4:3), där rasism och destruktiv nationalism, våld, förtryck, terror och kriminalitet är något förgånget, där alla kan känna sig trygga och ingen behöver leva i skräck (Mika 4:4). bortsopat av de gudomliga normer som kommer att ersätta det självcentrerade tänkande som härskar i dag (Jer 3:17) och förvandla vår värld till ett paradis.

Slutligen - varför kallas detta jordiska himmelrike för Tusenårsriket?

Uttrycket kommer från Uppenbarelseboken 20:6 där det berättas att under Gudsrikets första tusen år kommer Messias att regera tillsammans med dem som han har utsett och kallat under det som brukar kallas "församlingens tid", den tid vi lever i nu, tiden mellan Jesu himmelsfärd och hans återkomst.

Under dessa tusen år kommer världen att byggas upp på nytt under Jesu ledning och styras av Fredsfursten själv och dem som svarat ja på Guds kallelse i dag, alla de som uppstått eller förvandlats till evigt liv vid Messias ankomst (1 Tess 4:16-17, 1 Kor 15:44, 15:51-52 och Matt 24:31). Under dessa tusen år kommer deras främsta uppgift att vara att föra ut evangelium, de goda nyheterna, om Guds syfte med människans existens till alla dem som "lämnats kvar" och hjälpa dem att uppnå evigt liv, det mål som Gud har avsett för varje människa som någonsin levt. Under dessa tusen år kommer de att kunna glädjas åt att se hur antalet frälsta växer dag för dag - hur miljoner på miljoner människor vänder om och börjar följa konungarnas Konung, Messias, Kristus, för en evighet tillsammans med honom som en gång vandrade omkring på jorden som snickarsonen Jesus från Nasaret för att lägga grunden för sitt rike.

Det är den stora uppgift som varje människa som Gud kallar i dag har att se fram emot. Och det är vad "Tusenårsriket" ytterst handlar om.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Präst - ett framtidsjobb?
Så länge det finns människor som har ett behov av att höra evangeliet om Guds rike, så länge finns det också behov av förkunnare...

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln, både i Jakobs brev och i Uppenbarelseboken, kallas församlingen för "förstling" och "förstlingsfrukt". Vad är det för uttryck och vad menas med det?

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i Bibeln?

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...