Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad hette de tre vise männen?

Fråga: Jag har för mig att jag någonstans har sett vad de tre vise männen hette? Deras namn finns ju inte i Bibeln, men kanske i någon legend? Jag skulle gärna vilja veta vad de hette. (I.Ö.)

Svar: Det är riktigt att det inte står i Bibeln vad de vise männen hette. Det står faktiskt inte heller någonting om hur många de var. Uppfattningen att de var tre stycken grundar sig antagligen på att Bibeln nämner tre typer av gåvor som de hade med sig - guld, rökelse och myrra - och det finns ingen säker tradition att utgå från. I Orienten anser man att de var 12 stycken. Inte heller den tidiga kristna konsten ger något besked.

En målning i Lateranmuseet visar tre stycken visa män, en målning i Domitillas gravplats visar fyra, medan en vas i Kirchermuseet visar åtta stycken...

De vise männens namn är lika okända som deras antal. Inom den västliga kyrkan har legenden (förutom att den gjort dem till tre kungar) gett dem namnen Caspar (Gaspar eller Kaspar), Melchior (Melkior) och Balthazar (Balthasar). I Syrien anser man däremot att de hette Larvandad, Hormisdas, Gushnasaph etc, medan armenierna anger namn som Kagba, Badadilma etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Trettondedagen
Varför firar vi Trettondagen och när började man göra det?

Drömsyner i Bibeln
Bibeln berättar om hur Gud, både på det gamla och det nya testamentets tid, i exceptionella fall kunde uppenbara sig för människor i drömmar.

De vise männen och astrologin
Om Gud menar att det är fel att syssla med astrologi och horoskop, varför använde han då stjärnorna för att uppenbara för de vise männen att Jesus hade fötts?

Jesu ålder vid de vise männens besök
Hur gammal var Jesus när de vise männen kom. Kom de samtidigt som herdarna? Bodde Maria, Josef och Jesus-barnet kvar i stallet?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...