Absaloms pelare
"Absalom hade medan han levde låtit resa en stod åt sig i Kungadalen. 'Jag har ju ingen son som kan föra mitt namn vidare', sade han. Därför gav han sitt namn åt minnesstenen; ännu i denna dag heter den Absaloms pelare" (2 Sam 18:18).

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se