Betania
Byn Betania inte långt från Jerusalem, på andra sidan Olivberget, där Jesu gode vän Lasarus bodde tillsammans med sina systrar Marta och Maria.

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se