En-Gedi
När David var på flykt undan kung Saul, gömde han sig i grottor vid oasen En-Gedi i en dal ungefär på mitten av Döda havets västra kust. Bibeln berättar om "bergsfästena i En-Gedi" där David höll till med en liten armé på betryggande avstånd från Jerusalem, men samtidigt nära en fruktbar region med tillgång till vatten.

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se