Gennesarets sjö
I förgrunden syns staden Tiberias och i bakgrunden berget Hermon med sina snöklädda toppar. På Jesu tid var detta en tätbefolkad trakt med mängder av fiskebyar på stränderna. Det var bland områdets fiskare Jesus fann flera av sina lärjungar.

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se