Lydda
En stad i Benjamin, två mil sydost om Joppe, mellan Jerusalem och Caesarea. "Petrus kom då också till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Aineas som var förlamad och hade legat till sängs i åtta år..." (Apg 9:32-33)

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se