Nasaret 2
En tid efter det att Jesus inlett sin predikoverksamhet, besökte han synagogan i Nasaret där han vuxit upp. Men hans ord möttes med ilska. "Alla i synagogan sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom..." (Luk 4:28-29)

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se