Pyramider
När Jakob och hans familj liksom många andra nomadiska hebreer slog sig ner i Egyptens bördiga Nildelta, var pyramiderna i Giza redan mer än 500 år gamla. I de tre gravmonumenten vilar faraonerna Cheops, Chefren och Mykerinos.

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se