Sidon 2
Evangelierna berättar om hur Jesus "drog sig undan" till trakten kring kuststaden Sidon, vid foten av Libanon i Fenicien, norr om Palestina.

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se