Sinai 2
"Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb (Sinai). Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske" (2 Mos 3:1-22)

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se