Sinai 4
David Roberts karavan på väg upp i bergsmassivet Sinai. Bibeln berättar att för 3500 år "sade Herren till Mose: 'Gå upp till mig på berget och stanna där, så skall jag ge dig stentavlorna och lagen och buden, som jag har skrivit för att undervisa folket.' Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Josua och gick upp på Guds berg" (2 Mos 24:12-13)

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se