Tabor
Tabor är en 562 meter hög bergstopp som reser sig i nordöstra hörnet av Jisreelslätten och en gång utgjorde gräns mellan de områden som tillhörde Isaskars och Sebulons stammar.

Copyright © Allt om bibeln - www.alltombibeln.se