Följ Bibelfrågan på Facebook

Är änglar utomjordingar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln beskriver änglarna som en form av andliga väsen - Guds första skapelser.

Fråga: När man talar om änglar i ett kristet sammanhang, är det då egentligen utomjordiska varelser man talar om? (M.F.)

Både det hebreiska ordet malak och det grekiska ordet angelos (de ord vi översätter med "ängel") betyder kort och gott "budbärare" eller "sändebud". När bibeln använder något av dessa ord rör det sig nästan uteslutande om Guds sändebud.

Dessa sändebud är förvisso inte några jordiska varelser - och följaktligen är de utomjordiska. Men de är inte några "gröna gubbar från Mars". Bibeln beskriver dem som en form av andliga väsen - Guds första skapelser i den verklighet vi känner som vårt universum.

Långt innan människan tog sina första steg på jorden var således rymden bebodd av dessa varelser som vi sedan skulle komma att kalla "änglar" - "sändebud " - när de sändes till vår planet för att hjälpa och vägleda invånarna här.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur får man se en ängel?
Varför såg man så ofta änglar på bibelns tid och inte nuförtiden? Jag skulle jättegärna vilja se en.

Änglarna i bibeln
Vad står det i Bibeln om änglarna? Jag skulle vilja ha tips på några olika ställen som beskriver hurdana änglarna är, osv.

Skyddsänglar
Vad säger bibeln om skyddsänglarna? Jag har letat i bibeln men inte kunnat hitta någonting om skyddsänglar.

Finns det liv i rymden?
Säger bibeln nånting om ifall det finns liv på andra ställen i universum än på jorden?

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Jag har läst en teori om att det var änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'. Kan det vara riktigt?

Har änglarna en fri vilja?
Vad säger bibeln? Har änglar fri vilja? Eller är den begränsad? Eller har de inte fri vilja?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.