Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka ingick i förra bibelkommissionen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag skulle vilja veta vilka personer som ingick i den bibelkommission som arbetade fram Gustaf V:s bibel 1917. (S.L.)

1917 års bibelkommission (som tillsattes åren 1884-85) bestod av:

  • Esaias Tegnér d.y., professor i österländska språk i Lund.
  • Valdemar Rudin, teolog och professor i exegetik i Uppsala.
  • John W. Personne, lektor i kristendom och svenska i Stockholm, sedermera domprost samt slutligen biskop i Linköping

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Svenska bibelöversättningar
Hur många svenska bibelöversättningar har det gjorts, vad kallades de och vilka år kom de ut?

Vem delade in bibeln i verser?
Bibelns böcker kan ju knappast ha skrivits indelade i numrerade verser. När började man strukturera upp böckerna på det viset och vem eller vilka gjorde det?

Vilken bibelöversättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.