Följ Bibelfrågan på Facebook

Dödsstraff på bibelns tid

Bibelfrågan: Frågor och svar

På Jesu tid betraktades en domstol som 'mordisk' om man utdömde mer än ett dödsstraff under en sjuårsperiod.

Fråga: I 3 Mos 21:9 står att 'om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar hon sin far. Hon skall brännas'. Var straffet så hårt för prostitution för en prästs dotter? Kan det anses som brutalt? (M.K.)

Nog är dödsstraff i allra högsta grad brutalt, och dödsstraff var uppenbarligen ingen ovanlighet på Gamla testamentets tid. Däremot brände man inte de dödsdömda på bål, utan de skulle (enligt de skriftlärdas föreskrifter) brännas på följande sätt:

"Vittnena (det var alltid vittnena till ett brott som måste verkställa en dödsdom) binder den dömde, tvingar sedan upp hans mun med hjälp av ett kraftigt rep (lindat i mjukt tyg, så att inte den dömdes hals ska missfärgas) som dras åt kring hans hals när smält bly eller en blandning av bly och tenn hälls ner i hans strupe och bränner sönder hans inälvor."

Om en prästs dotter ägnade sig åt prostitution föreskrev lagen mycket riktigt att hon skulle avrättas, men det finns bara ett enda historiskt vittnesmål om att en sådan dom verkligen skulle ha verkställts. De här lagarna skrevs ju omkring 1500 år före vår tideräknings början, och med åren blev det alltmer ovanligt med dödsstraff. På Jesu tid betraktades en domstol som "mordisk" om man utdömde mer än ett dödsstraff under en sjuårsperiod.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Ska homosexuella stenas?
Hur kan ni kristna acceptera och följa en bibel som säger att människor som är homosexuella ska stenas till döds som straff för sin läggning?

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Ska otrogna kvinnor stenas?
Är det bara i Koranen det står att en otrogen kvinna ska stenas till döds? Säger inte Bibeln samma sak?

Den gyllene regeln
Var i bibeln hittar jag den gyllene regeln? Fanns den före Jesus och vem hittade isåfall på den?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.