Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är “ekumenik”?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ordet ”ekumenik” används i samband med verksamhet som har till syfte att åstadkomma kristen och kyrklig enhet.

Fråga: Jag undrar vad ordet ekumenisk betyder. En del säger att de är ekumeniska. Vissa möten är ekumeniska. Är det mest i svenska kyrkan? (M.H.)

Ordet "ekumenik" kommer av det grekiska oikoumenikos, 'som rör den bebodda jorden', 'världsvid', 'allomfattande' etc. I kristet språkbruk menar man det som gäller kyrkan i dess helhet.

"Ekumenisk" är således detsamma som "allmänkyrklig", någonting som omfattar alla kristna kyrkor. Ordet används i samband med verksamhet som har till syfte att åstadkomma kristen och kyrklig enhet, och bakom detta ligger den tanke som finns redan i Nya testamentet, att alla kristna är och bör "vara ett", dvs utgöra en enhet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Den viktigaste skillnaden mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan i dag är synen på påvens roll.

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.