Följ Bibelfrågan på Facebook

Fel om tiden för evangeliernas tillkomst?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: På sidan om när böckerna i bibeln kom till är tidsuppgifterna för evangelierna inte korrekta. Det rätta är att Matteus skrevs på 80-talet, Markus på 70-talet och Lukas på 90-talet. (T.L.)

Bakgrunden till de uppgifter om tiden för evangeliernas tillkomst som finns på den aktuella webbsidan är följande:

Matteus författade, enligt efterskrifter i flera handskrivna kopior av evangeliet, en första version av sin berättelse på hebreiska (eg. arameiska) cirka åtta år efter Jesu himmelsfärd, dvs i slutet av 30-talet. Han skrev senare en version på grekiska - den vi har bevarad - med största säkerhet före år 70 då romarna förstörde Jerusalem och templet (eftersom inget nämns om detta i samband med Jesu profetia om att templet skulle raseras).

Markus, som kom till Rom år 62, skrev enligt Hieronymus, Eusebius, Klemens av Alexandria, Ireneus och Papias sitt evangelium på begäran av romerska kristna i samband med sin vistelse där "vid tiden för Paulus första fångenskap i Rom", dvs omkring år 60. Inte heller Markus nämner Jerusalems förstörelse, vilket han naturligtvis skulle ha gjort (i samband med Jesu profetia) om denna hade ägt rum.

Lukas evangelium skrevs före Apostlagärningarna, vilket vi vet av att han i Apg 1:1-2 refererar till sin tidigare redogörelse för Jesu liv och verksamhet som sin "första bok" verksamhet och Apostlagärningarnas inledning dessutom utgör en direkt fortsättning på evangeliet. Eftersom Apg inte nämner Jerusalems förstörelse år 70, Paulus död år 67, inledningen av den judiska revolten år 66 (som resulterade i Jerusalems förstörelse fyra år senare), Petrus död år 65, Neros förföljelse av de kristna, den stora branden i Rom eller Jesu bror Jakobs död år 62, är det uppenbart att Apg skrivits dessförinnan. Det betyder i sin tur att Lukas måste ha författat sitt evangelium omkring år 60.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skrevs evangelierna efter år 70?
En bok jag läst säger att eftersom alla fyra evangelieförfattarna låter Jesus tala om templets kommande förstörelse så måste de ha känt till denna händelse som inträffade år 70 i samband med det judisk-romerska kriget. Alltså måste evangelierna ha skrivits efter år 70. Jag bifogar ett kapitel ur boken. Hur kommenterar du det?

Matteus arameiska evangelium
I ett svar uppges att det finns (fanns?) en arameisk version av Matteusevangeliet som skulle ha tillkommit redan på 40-talet, medan den allmänna uppfattningen ju är att evangeliet i sin grekiska version tillkom först efter år 75. Det vore intressant att få veta mer om dokumentationen bakom den arameiska versionen.

När skrevs Matteus evangelium?
I ett tidigare svar om när bibelns böcker skrevs anges att Matteus skrev sitt evangelium redan år 40. Men om Matteusevangeliet skrevs mindre än tio år efter Jesu korsfästelse (då Judas kastade tillbaka silverpengarna och prästerna köpte åkern) - varför står det då att åkern heter Blodsåkern "ännu i dag"? Uttrycket "ännu idag" brukar åsyfta att en längre tid förflutit.

Vad togs bort ur bibeln
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför. Kommentar?

Bibelns författare
Vet man vilka det var som skrev böckerna i Bibeln?

Kristendom och gnosticism
Varför upplever ni kristna gnosticismen som så hotfull?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.