Följ Bibelfrågan på Facebook

Herrens bön: 'Fader vår'

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag skulle gärna vilja ha "Fader vår" i några olika översättningar, eftersom jag har förstått att det finns lite olika sätt att översätta och tolka den. (B.R.)

Jesu svar på lärjungarnas fråga hur de ska be finns på ett par ställen i bibeln, men mest komplett i Matt 6:9-13. Exemplet på vad vi bör be om - att Guds rike ska förverkligas på jorden och att Gud till dess ska ge oss vad vi behöver och inte låta oss utsättas för alltför svåra prövningar - lyder så här i några olika översättningar:

Vår Fader, som är i himlarna, helgat varde ditt namn;
komme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, även på jorden;
det för vår tillvaro erforderliga brödet giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi hava förlåtit dem, som äro oss skyldiga;
och inför oss icke i frestelse, utan rädda oss undan den onde!

(Waldenström, 1886)

Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

(1917)

Vår Fader, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn!
Komme ditt rike! Ske din vilja på jorden som den sker i himmelen!
Giv oss i dag vårt dagliga bröd!
Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss!
Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss från det onda!

(Hedegård, 1964)

Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.
Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.

(Folkbibeln)

Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

(Bibel 2000)

Och sedan finns följande tillägg, som emellertid saknas i de äldsta och bästa handskrifterna:

Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Att be till Gud
Jag tycker inte att jag har någon riktig kontakt med Gud. Enda gången jag ber är när jag har problem. Jag känner mig fånig och jag har svårt att koncentrera mig på Gud när jag ber. Hur kan jag lära mig att be bättre?

Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Visste inte Paulus vad Jesus lärde?
Varför säger Paulus i Rom 8:26 att vi inte vet hur vår bön bör vara, trots att Jesus lärde i Matt 6:9 hur man skulle be ('Fader vår')?

Bönesvar
Varför svarar inte Gud på våra böner? Varför visar han oss inte sin omtalade kärlek?

Bön och bönesvar
Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar.

Lovar bibeln att kristna ska få alla böner uppfyllda?
Vad menar Jesus då han säger att 'om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni skall få det'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.