Följ Bibelfrågan på Facebook

Uppror i himlen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud kommer inte att ge oss evigt liv förrän vi har fattat ett definitivt - slutgiltigt - beslut att låta oss ledas av honom.

Fråga: Hur ska Gud kunna förhindra att vi gör uppror mot honom i himlen, på samma sätt som vi gör här och på samma sätt som Satan gjorde en gång? (V.E.)

Om vi människor - sådana som vi är nu - skulle få dela makten över universum med Gud, skulle vi utan tvekan förstöra resten av världsalltet på samma sätt som vi har förstört jorden.

Om Gud gjorde oss till odödliga evighetsvarelser med den karaktär vi har i dag, här på jorden, skulle det vara detsamma som att inbjuda till en kosmisk katastrof. Resultatet skulle bli miljarder upproriska varelser som vägrade inta sin plats i helheten och lyda under de lagar som upprätthåller världsalltet. Miljarder individer som själva, var och en, ville avgöra vad som är ont och gott - varelser som skulle sprida sin egoism, sin upproriskhet och sin destruktivitet i hela Guds oändliga skapelse - precis som vi har gjort här på jorden.

Men det kommer aldrig att inträffa. Det kommer aldrig att kunna inträffa. Guds avsikt har nämligen aldrig varit att skapa odödliga, oändligt mäktiga människor, utan att skapa sin avbild...

Redan i Bibelns första kapitel, i berättelsen om hur Gud skapade livet på jorden, ser vi hur Gud skapade fåglarna "efter deras slag", fiskarna "efter deras slag" och kreaturen "efter deras slag". Han skapade åsnorna efter åsnornas art, myrorna efter myrornas art, aporna efter apornas art... (1 Mos 1:20-25)

Men människan skapade han inte efter människans art, utan till sin egen avbild, efter Guds egen "art", efter hans eget slag, till att vara lik honom! (1 Mos 1:26-27)

Det är den varelsen - Guds avbild - som en dag ska ärva allt. Det är den varelsen vi en dag ska bli. Det är den varelsen Gud i dag är i färd med att skapa.

Vi befinner oss med andra ord mitt uppe i vår egen skapelseprocess. Det är därför vi lever här i dag som fysiska varelser. Skapade av av råmaterial från den himlakropp där hon skulle leva (1 Mos 2:7), av jorden, av materia, av förgängligt stoft, underkastade naturens nedbrytningsprocesser liksom allt annat materiellt. Men på väg mot en existens som är någonting helt annat. På väg mot det andra, fullbordande, steget - förvandlingen till den avsedda "slutprodukten", Guds avbild...

Men förutsättningen för att den förvandlingen ska kunna bli av är att vi vill bli lika Gud. Gud kommer helt enkelt inte att ge oss evigt liv förrän vi har fattat beslutet att låta oss ledas av honom, att följa de eviga lagar som han har lagt ner i sin skapelse sedan tidernas begynnelse, och som upprätthåller hela skapelsen, hela universum, i harmonisk balans.

När vi har fattat ett definitivt - slutgiltigt - oåterkalleligt - beslut att följa Gud, att inte nöja oss med den här korta, fysiska tillvaron och låta vår existens bli som ett litet ögonblickskort stjärnbloss i den kosmiska natten, utan tackar ja till Guds erbjudande om att bli lika honom, bli hans barn, hans avbilder, andliga evighetsvarelser precis som han, då kan Gud fullborda den skapelseprocess där vår tillvaro som fysiska, materiella, dödliga människor bara är den första etappen. Då kan Gud låta oss ta nästa steg, från denna begränsade, materiella existens, och förvandlas till "slutprodukten", Guds avbild.

Det innebär att den dag vi uppstår eller förvandlas till andliga varelser är det resultatet av vårt eget val. Det är resultatet av att vi har beslutat - en gång för alla - att för all framtid följa Guds vilja. Att vi har tagit emot Guds ande och låtit den förena sig med vår själ (1 Kor 6:17), bli en del av vårt jag och forma det (Ef 4:23) mer och mer i samklang med Guds väsen, Guds vilja - till dess att vi blivit ett med den gudomliga viljan (Fil 2:13). Då kommer vi att vara hans fullkomliga, andliga avbilder (1 Joh 3:2), bokstavligen lika honom, helt samstämda med Guds vilja, precis som Jesus var när han levde på jorden.

Då är Guds karaktär också vår karaktär. Då är vi ett med Gud. Och Gud förändras inte.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser

Vem vill leva i evighet?
När vi blickar upp mot den glittrande rymden och ser rakt ut i evigheten är det vår framtid vi ser.

Varför skapade Gud universum?
Vad är meningen med hela rymden när Gud satte oss bara på den här lilla planeten? Varför finns hela universum?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.