Följ Bibelfrågan på Facebook

Förstfödslorätten

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det vanliga var att den äldste brodern tog över vid faderns död, och att det följaktligen var genom honom som släktledet nedåt räknades.

Fråga: Hur ska man tolka orden i 1 Mos 25:23 och i Rom 9:10-12 om att den äldre ska tjäna den yngre? Varför ska han göra det? (G.E.)

Vi har ofta en benägenhet att lägga in olika tolkningar i bibelns ord, som varken Gud eller bibelförfattarna hade i tankarna. Att "den äldre ska tjäna den yngre" är bara ett konstaterande att så skulle det bli. När ordet "ska" används i bibliska profetior är det oftast bättre att läsa "kommer att", eftersom det annars är lätt att uppfatta det som en form av befallning. Att Gud säger att någonting ska ske, behöver inte betyda att Gud vill att det ska ske eller att han gör så det sker, utan bara att det kommer att ske.

1 Mos 25:23 är inget annat än en förklaring från Herren att Rebeckas och Isaks yngre son skulle komma att ta över förstfödslorätten från sin äldre bror.

När Israel välsignade Efraim och Manasse och lade sin högra hand på Manasses huvud, trots att denne var yngst, var det därför att han visste att den yngre brodern skulle komma att bli stamfader till stora folk, större än Efraims ättlingar (1 Mos 48:19).

Att det betonas beror på att det vanligaste var att den äldste brodern tog över vid faderns död, och att det följaktligen var genom honom som släktledet nedåt räknades. I de här fallen blev det annorlunda, men det finns absolut ingen anledning att tro att det skulle ligga någon "mystisk" eller "gåtfull" innebörd i detta.

När Paulus i Romarbrevet 9 hänvisar till Isaks och Rebeckas barn, så är det bara en liknelse för att visa att Gud på samma sätt inte nödvändigtvis måste låta arvsrätten till riket tillfalla enbart de "först födda", dvs Abrahams lekamliga barn, utan att Guds löften till "Abrahams ättlingar" även kan gå till de "yngre barnen" - dem som Gud kallar från alla folk (även bland israeliterna) och gör till Abrahams andliga barn.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Räknas Benjamins stam som judar?
Vad hände med Benjamins stam, som ju levde i Juda rike tillsammans med Juda stam? Räknas de också till judarna eller har de, liksom Israels tio stammar, också uppgått i andra folk?

Efraim
Efraims stam var den ledande bland de tio av det israelitiska folkets tolv stammar som efter kung Salomos död bröt med judarna och benjaminiterna och bildade nordriket Israel

Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Har judarna förtur till himlen?
Bibeln talar om judarna som Guds egendomsfolk, men ger det judarna någon 'förtur' till himlen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.