Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur vet vi vad Jesus bad i Getsemane

av Thor-Leif Strindberg
Bibelfrågan: Frågor och svar

Hur kan man veta vad Jesus sade till Gud den period då han var själv i Getsemane trädgård? Det står ju att lärjungarna inte kunde hålla sig vakna, och i samband med det gick Jesus iväg själv och bad.

Fråga: Hur kan vi veta hur Jesus formulerade sin bön om att få slippa "tömma kalken"? Han var ju ensam medan lärjungarna inte orkade att vaka tilsammans med honom utan somnade. Berättade Jesus för lärjungarna efter sin uppståndelse om sin bönekamp? Den är ju detaljerat beskriven. (G.G.)

Med största säkerhet ligger det till så som du själv föreslår.

Under de närmare sex veckor som gick mellan uppståndelsen och himmelsfärden träffade Jesus både sina lärjungar och andra människor som kände honom väl många gånger . Lukas berättar att Jesus "gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike" (Apg 1:3), och några av de här tillfällena finns omnämnda eller beskrivna i bibeln.

De första han visade sig för var Maria Magdalena, Maria, Jakobs mor, och Salome (Joh 20:14-17 och Matt 28:9-10).

Han visade sig också för en av sina närmaste vänner, Simon Petrus (Luk 24:34), och gjorde sällskap med Kleopas och en annan av sina lärjungar när de var på väg till byn Emmaus en dryg mil från Jerusalem på söndagsförmiddagen. Där åt han sedan kvällsmat med dem (Luk 24:15-31).

Senare samma kväll kom Jesus till det hus i Jerusalem där lärjungarna höll sig instängda av rädsla för att själva - i egenskap av anhängare till den korsfäste "brottslingen" - råka illa ut (Mark 16:14, Luk 24:36-43 och Joh 20:19-23).

En av de tolv, Thomas, var inte där när Jesus kom och när de övriga berättade att Jesus varit där trodde han dem inte. Men åtta dagar senare kom Jesus tillbaka till lärjungarna och då insåg även Thomas att hans mästare faktiskt levde (Joh 20:24-29).

Thomas träffade Jesus ytterligare en gång en tid senare. Det var när han, Simon Petrus, Natanael, den blivande evangelieförfattaren Johannes och hans bror Jakob (Sebedeus söner) samt ytterligare två lärjungar var ute en natt och fiskade på Tiberias sjö. Jesus gav dem råd om var de skulle kasta ut nätet för att få mycket fisk och när de kom i land hade han gjort upp eld på stranden och bjöd dem på glödstekt fisk och bröd (Joh 21:1-14).

Vidare hade han ett sammanträffande med lärjungarna i Galileen, där han avtalat möte med dem på ett berg. Det var här han gav dem sitt slutliga uppdrag, det som har kommit att kallas "missionsuppdraget":

"Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut" (Matt 28:16-20)

När det hade gått närmare sex veckor sedan han uppstod tog Jesus med sig sina lärjungar ut till trakten av Betania på Oljeberget, där han lyftes upp till himlen (Luk 24:50-51 och Apg 1:4-10).

Några dagar dessförinnan, när han ätit en måltid tillsammans med dem, hade han sagt åt dem att inte lämna Jerusalem utan stanna kvar där och vänta på "hjälparen", den heliga Anden, som han tidigare lovat att sända till dem (Apg 1:4-5).

Efter himmelsfärden sökte Jesus upp dels Saulus/Paulus när denne var på väg till Damaskus (Apg 9:3-6), dels ett antal år senare aposteln Johannes på ön Patmos. Det var då han gav Johannes den beskrivning av framtiden och den "yttersta tidens" händelser som finns bevarad i Uppenbarelseboken (Upp 1:12-18).

Så den enkla förklaringen är nog att han vid något av alla dessa tillfällen pratade med sina lärjungar om sin sista kväll före avrättningen, om hur det hade känts när han visste att det snart var dags för honom att bli korsfäst och hur han bad till sin far i himlen att slippa tvingas gå igenom denna fruktansvärda upplevelse.


Läs även följande svar:
Jesu måltider med lärjungarna
Hur tillagade man fisken på Jesu tid? Och åt Jesus mer än två gånger under de 40 dagarna som återuppstånden? I Lukas 24:42 och i Johannes. Har läst att han åt flera gånger, men inte kunnat hitta dessa ställen. (S.C.)

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vart tog alla lärjungarna vägen efter Jesu himmelsfärd? Finns det dokumenterat?

Varför sa inte Jesus sanningen om Messias och Guds rike?
Jesus måste ju ha fattat att lärjungarna trodde att han var Messias som skulle skapa fred och upprätta Guds rike. Varför sa han då inte rent ut till dem att han inte alls skulle göra det då, utan att det var nåt som skulle dröja till långt långt in i framtiden?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.