Följ Bibelfrågan på Facebook

Gud - en barnamördare?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När man talar om kommande händelser behöver ordet 'skall' inte alls utgöra en 'befallning' eller ett 'beslut' utan betyder helt enkelt 'kommer att'.

Fråga: Det är inte lätt att föreställa sig att Gud skulle vara mot abort, då han kräver att Samariternas spädbarn skall bli krossade och deras havande kvinnor skäras upp, så att deras foster kan dräpas. Ps 137:9 Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan. (R.)

Inget av de här citaten är några befallningar eller krav från Gud.

Det första citatet (om samariternas kvinnor och spädbarn) är hämtat från profeten Hosea 14:1 och är en profetia om vad som skulle komma att drabba samarierna. Kom ihåg att ordet "skall", när man talar om kommande händelser, inte utgör en "befallning" utan helt enkelt betyder "kommer att". Som när vi till exempel säger att "det skall bli sommar igen nästa år" eller "det skall byggas ett stort hus på den här ödetomten".

I egenskap av profet talade Hosea alltså om vad som skulle komma att hända.

Det andra citatet, ur Psaltaren 137:9, är - som framgår av psalmens första vers - tanken hos en av de judar som efter alla årens fångenskap "vad Babels floder" äntligen har återvänt hem till Jerusalem. År 587 hade Jerusalem förstörts av babylonierna och invånarna hade tagits som fångar till Babylon. Vid Jerusalems förstörelse hade edoméerna - här kallade "Edoms barn" - slagits på babyloniernas sida och varit med om att riva ner Jerusalem till grunden.

Därför önskar nu psalmens "jag" att edoméerna själva ska drabbas av samma öde som de utsatte Jerusalems invånare för.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför dödar Gud?
I Gamla testamentet läser man på flera ställen om hur Gud dödar, eller låter människor, döda. Hur kan man förena det med att Gud är god och älskar alla människor lika mycket?

Finns det rättfärdiga krig som Gud tillåter?
Är det på inga villkor okej att föra krig även om syftet är att sätta stopp för folkmord, slaveri och andra grymheter och det inte går att stoppa förövarna med hjälp av ord och diplomati?

Vad anser bibeln om abort?
Bibeln nämner inte någonstans abort i den bemärkelse som vi använder ordet.

Didache - de tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.