Följ Bibelfrågan på Facebook

Gud - bara en upplevelse i hjärnan?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla upplevelser är resultatet av en "neurologisk förmåga" eftersom det är via kroppens nervbanor som alla förnimmelser registreras av vårt medvetande.

Fråga: Dr Michael Persinger, professor i neurovetenskap vid Laurentian University i Kanada har gjort experiment med en 'magnethjälm' som visar att gudsupplevelserna i själva verket är ett neurologiskt fenomen i hjärnan. Kommentar, tack! (U.M.)

De experiment Michael Persinger utfört säger enbart att man med hjälp av magnetisk stimulans av vissa delar av hjärnan kan skapa en upplevelse av ett annat (fysiskt eller ickefysiskt) väsens närvaro - vilket naturligtvis skulle kunna uttryckas som att människan har en "neurologisk förmåga till gudsupplevelser".

Men det faktum att någonting kan skapas på konstlad väg säger absolut ingenting om huruvida det också kan skapas på naturlig väg, dvs huruvida det finns en reell orsak till samma upplevelse då denna uppstår utan denna konstlade stimulans.

Alla våra upplevelser är ju resultatet av en "neurologisk förmåga", eftersom det är just via kroppens nervbanor som alla förnimmelser registreras och upplevs av vårt medvetande. Och följaktligen kan man också (teoretiskt) framkalla alla typer av förnimmelser genom att stimulera olika delar av hjärnan.

Med hjälp av elektriska impulser till hjärnans lustcentrum kan man exempelvis hos en individ - på konstlad väg och utan naturlig stimulans - skapa sexuell upphetsning. Men det bevisar ju inte att det inte existerar människor av motsatt kön som åstadkommer exakt samma upplevelse, eller att det inte existerar några andra faktorer - exempelvis beröring, tankar, synintryck osv - som kan ge samma lustförnimmelse.

Likaså kan vi med hjälp av olika droger skapa en lyckokänsla hos en individ - men det bevisar knappast att det inte finns några verkliga, utomstående stimuli (sol och värme, barnskratt, smekningar, musik etc etc) som kan få en människa att känna lycka.

Vi kan också med hjälp av elektriska impulser både skapa och dämpa smärtförnimmelser, men det betyder ju inte att det inte existerar några verkliga företeelser som (i normala fall) orsakar smärta.

Eller - för att ta ett väldigt vardagligt exempel: det faktum att din hjärna då du drömmer kan ge dig en helt realistisk upplevelse av att du åker bil (fastän alltihop bara är en "neurologisk upplevelse"), innebär ju inte att det inte också finns verkliga bilar som inte bara är en skapelse av din hjärna...

Så om vi använder den förmåga till logiskt tänkande som Gud (eller naturen, om du föredrar att uttrycka det så) har försett oss med, så inser vi lätt att de experiment du hänvisar till inte alls visar att Gud inte finns, utan enbart att vi på artificiell väg kan framkalla en förnimmelse eller upplevelse av ett annat väsens närvaro, som givetvis sedan tolkas olika beroende på individens olika förutsättningar: religiös och social bakgrund, tro eller icketro, uppfostran, utbildning, etc etc.

Och det är en helt annan sak! Eller hur?

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Negativa bevis för Guds existens
Eftersom sannolikheten för att universum och livet ska ha uppkommit genom slump är oerhört liten, så måste sannolikheten för motsatsen vara oerhört stor.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.