Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka är "Tio Guds bud"?

av Thor-Leif Strindberg
Bibelfrågan: Frågor och svar

De tio budorden (dekalogen), de bud som Gud gav till mänskligheten vid Sinai - inristade på två stentavlor - finns återgivna på två ställen i bibeln.

Fråga: Jag skulle vilja ha mer information om de tio budorden. Vilka är de? (L.G.)

De tio buden (som tillsammans brukar kallas "dekalogen") finns återgivna på två ställen i bibeln, i 2 Mos 20:1-17 och 5 Mos 5:6-21. Det är den lag som Gud gav till mänskligheten vid Sinai - inristad på två stentavlor. Hur budorden var fördelade på de båda skivorna säger bibeln faktiskt ingenting om, men enligt traditionen skrevs de första tre buden (som handlar om vårt förhållande till Gud) på den ena tavlan, medan de övriga sju budorden (som handlar om vårt förhållande till varandra) skrevs på den andra.

Det tycks som om även Jesus utgick från den här uppdelningen när han fick frågan vad som var det allra viktigaste budet i lagen (Matt 22:36). Svaret blev:

"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv" (Matt 22:37-39)

Vidare står det i bibeln att Gud skrev sin lag på båda sidorna av stentavlorna (2 Mos 31:18, 32:15-16), och det är kanske något man i allmänhet inte föreställer sig.

Såvitt det framgår av Mose redogörelse för händelsen på Sinai, då han fick de tio budorden, så formulerade Gud dem ganska utförligt när han talade till honom (2 Mos 20:1-17, 5 Mos 5:6-21). Och Moses påpekar att "dessa ord talade Herren... och han tillade inget mer. Och han skrev orden på två stentavlor som han gav åt mig" (5 Mos 5:22). Det kan knappast tolkas som annat än att Gud skrev ner hela budorden i den utförliga form som han uttalat dem, dvs så som de finns återgivna i bibeln.

När sedan Moses efter sitt vredesutbrott då han krossade "originaltavlorna" blev tvungen att hugga ut två nya stentavlor, var de likadant utformade som de första, med samma text på (2 Mos 34:1, 28).

De olika budordens ordningsföljd är definitivt fastslagen i bibeln, men då det gäller hur buden ska delas in finns det flera olika uppfattningar. Bibeln har nämligen själv ingen exakt uppdelning i "tio budord", så om man läser i bibeln är det inte så lätt att se hur de lämpligast bör delas upp, dvs var det en budordet slutar och nästa börjar.

Den romersk-katolska och lutherska kyrkans tradition skiljer sig här från den grekisk-ortodoxa kyrkans. Men det hos oss vanliga sättet att dela upp de tio budorden är följande:

1. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himmelen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.

3. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete.

4. Hedra din far och din mor.

5. Du skall inte mörda.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

7. Du skall inte stjäla.

8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.


Läs även följande svar:
Dagsaktuella budord
Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att "bokstaven dödar men anden ger liv"? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Var finns stentavlorna med tio Guds bud?
Min 10 åriga son har frågat mig angående stentavlorna med de tio budorden, om de har hittats och var de i så fall finns förvarade någonstans? Hans lärare trodde att de hade krossats.

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.