Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomens högtider

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bland de helgdagar vi firar i dag finns bara två av de sju helger som Gud själv, enligt bibeln, instiftade och uppmanade människorna att fira 'till evärdlig tid'.

Fråga: Vilka högtider är dom viktigaste i kristendomen och varför är dom det? (M.A.)

Jag förutsätter att du syftar på den svenska kristenhetens högtider i dag. Under kyrkans utveckling, spridning till olika delar av världen och uppdelning i olika trosriktningar har nämligen en mängd högtider tillkommit och försvunnit, slagits samman med hedniska firanden etc etc.

(Det innebär att bland de helgdagar vi firar i dag finns bara två av de sju helger som Gud själv, enligt bibeln, instiftade och uppmanade människorna att fira "till evärdlig tid" - helger som beskriver Guds plan med mänskligheten och som Jesus och även den första kristna församlingen firade.)

Nåväl, de allra viktigaste och största högtiderna - som firas av kristna i hela världen - är:

Juldagen, som firas till minne av Jesu födelse.
Påsken, som firas till minne av Jesu död (långfredagen) och uppståndelse (påskdagen).
Pingstdagen, som firas till minne av den Helige andes utgjutande och den kristna församlingens "grundande".

Dessutom firar kristna i Sverige även följande högtider:

Advent (Förberedelse inför Jesu ankomst)
Annandag jul eller Den helige Stefanos dag (de kristna martyrerna)
Nyårsdagen
Trettondedagen (de vise männens besök i Betlehem)
Kyndelsmässodagen (Marias rening 40 dagar efter Jesu födelse)
Jungfru Marie bebådelsedag (ängelns besök hos Maria)
Septuagesima (nio veckor före påskdagen)
Sexagesima (åtta veckor före påskdagen)
Fastlagssöndagen (7 veckor före påskdagen)
Palmsöndagen (Jesu intåg i Jerusalem)
Skärtorsdagen (Jesu instiftande av nattvarden)
Annandag påsk (dagen efter påskdagen...)
Kristi himmelsfärdsdag
Annandag pingst (dagen efter pingstdagen...)
Heliga trefaldighets dag (treenighetens dag)
Midsommardagen, Den helige Johannes Döparens dag
Apostladagen (apostlarna)
Kristi förklarings dag (Jesu förvandling och möte med Elia och Moses på berget)
Den Helige Mikaels dag (änglarna)
Tacksägelsedagen (en allmän böndag*)
Alla Helgons dag (de avlidna troende)
Domssöndagen (Jesu återkomst)

Dessutom finns det tre andra rörliga, mindre kända, böndagar: Botdagen, Reformationsdagen och Missionsdagen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De liturgiska färgerna
Under årets olika högtider använder kyrkan olika liturgiska färger på kyrkotextilierna - altarklädsel, mässhakar etc.

Varför firar vi jul den 25 december?
Hur länge har man firat Jesu födelse - och varför just den 25 december?

Varför firar man pingst?
Vad finns det för bakgrund till pingsten (ungefär som Jesu födelse vid julen och Jesu korsfästelse vid påsken)?

De kristna och judarnas bibel
Gamla testamentet utgjorde ursprungligen den judiska religionens heliga skrift. Vilken relation har man som kristen till den hebreiska delen av bibeln?

Guds högtider
När Gud uppmanade människorna att hålla hans dagar heliga 'för alltid', så menade han det bokstavligen.

Bibelns helger - Herrens högtider
Redan under de första århundradena slutade den kristna församlingen att fira de bibliska helgerna - därför att de betraktades som judiska och därför avskyvärda.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.