Följ Bibelfrågan på Facebook

När kom den korsfäste brottslingen till paradiset?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Dygnet, dag och natt, är något som är ofrånkomligen knutet till en himlakropp som roterar och där det sker en ständig växling mellan ljus och mörker.

Fråga: Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag? Isåfall ljög han ju. (C.F.)

Det här är en fråga som har diskuterats mycket genom tiderna. Helt i onödan. Man har försökt lösa problemet genom att flytta på kommatecknet i Jesu ord, så att "Jag säger dig, i dag ska du vara..." i stället blir "jag säger dig i dag, du ska vara...". Det är naturligtvis fullt möjligt att översätta Jesu ord på det sättet, eftersom det i originaltexten inte finns något kommatecken. men det är ändå inte det som är det avgörande i det här sammanhanget. I själva verket är inte det här bibelordet så problematisk - om vi låter bli att se det ur alltför snäv jordisk synvinkel.

Dygnet, dag och natt, är ju något som är ofrånkomligen knutet till en himlakropp - en planet eller måne - som roterar och där det sker en ständig växling mellan ljus och mörker som markerar en ny dag, en ny natt, en ny dag.

På en liten, snabbt roterande planet, sker växlingen snabbt. På en gigantisk planet kan dygnet bli många år långt, sett med "jordiska ögon". På en himlakropp som alltid vänder samma sida mot sin närmaste stjärna finns ingen dygnsväxling, utan bara ständig dag eller ständig natt beroende på vilken sida av planeten man befinner sig på. Och på en stjärna - som exempelvis vår sol - existerar dygnet inte över huvud taget.

Gud är inte bunden till en viss plats. Gud är inte knuten till en viss planet och dess rotation, dess dagar och nätter, dess dygn, veckor, månader och år. För Gud är en dag som tusen år på jorden och tusen år som en dag på jorden. För Gud är det alltid nu, alltid i dag!

Bibeln säger att när en människa dör lämnar anden henne (Ps 146:4) och vänder tillbaka till, och återförenas med, Gud (Pred 12:7) - och följaktligen upphör också tiden att existera för en människa i samma stund som hon dör. I samma sekund som hennes medvetande slocknar och hennes fysiska hjärna upphör att registrera (det jordiska) dygnet, växlingen mellan ljus och mörker, dag och natt, stannar allting upp. Stängs av. Kopplas bort. Och det innebär ofrånkomligen att när hon uppstår, när hennes medvetande "kopplas på" igen, är det för henne "i nästa ögonblick" efter döden.

Om det sett med mänskliga ögon - deras ögon som fortfarande lever - har gått ett år eller tusen eller femtusen år är ointressant. Om jorden har roterat ett eller 365 varv spelar ingen roll. För den som dött är det samma dag - en bråkdels sekund senare. Ingen tid - dvs ingen upplevelse av något tidsförlopp - har registrerats av hennes hjärna. Hon har inte gjort någonting, inte tänkt någonting, inte varit medveten om någonting (Pred 9:5).

(Man skulle kunna jämföra det med om vi trycker på pausknappen fem minuter på videon när vi spelar in ett program. När vi spelar upp programmet är de fem minuterna omärkligt borta - de finns helt enkelt inte registrerade.)

För den människa som dött finns det således ingen dag - eller natt - mellan döden och uppståndelsen i paradiset. "Pausknappen" är intryckt. När hon slår upp ögonen i uppståndelsen är det bokstavligen samma dag. Oavsett om hon uppstår vid Jesu återkomst eller efter "tusenårsriket". Oavsett om det har växlat mellan ljus och mörker 7300 eller 36500 gånger här på jorden. Och därför kunde också Jesus säga:

"I dag ska du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43)

Och det var helt sant!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem eller vad skapade Gud?
Om allt som existerar måste ha en orsak eller ett upphov, så måste ju någonting ha gett upphov till Gud också.

Kristendomen och naturvetenskapen
Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Vem eller vad skapade Gud?
Man brukar ju säga att det måste finnas en Gud eftersom allt som existerar måste ha en orsak eller ett upphov. Men då måste ju någonting ha gett upphov till Gud också, eller hur? En ännu större gud, eller...?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött om man är kristen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.