Skriv ut den här sidan          Dela på Facebook

Jesusbilden i Kristinebergsgruvan

av Thor-Leif Strindberg
Bibelfrågan: Frågor och svar

Bilden i gruvan förde genast tankarna till de framställningar av Jesus som konstnärer gjort under seklernas lopp.

Fråga: Är det sant att man har hittat en Jesusbild djupt inne i en gruva i ett berg i Sverige? (I.E.)

Ja och nej. Vad man har hittat är en stenbildning av silvergrå sercitkvartsit som när den sprängdes sönder fick en form som liknade den föreställning människor ofta har av hur Jesus såg ut.

I själva verket har inte denna stenformation någon som helst likhet med en mänsklig figur. "Bilden" uppstod först när man genomförde en sprängning som innebar att delar av det kringliggande berget och bitar av det här stenskiktet bröts loss. Resultatet blev att den frilagda "snittytan" fick en form som påminde om en mänsklig gestalt. Om sprängsalvan hade detonerat en meter åt sidan så hade "figuren" sett helt annorlunda.

Nu förde emellertid formen på bilden genast tankarna till de framställningar av Jesus som konstnärer gjort under seklernas lopp (och som troligen inte alls stämmer överens med hur Jesus verkligen såg ut). Följaktligen uppfattades figuren helt naturligt som en Kristusfigur. Om gruvan hade legat i ett annat, icke-kristet, land skulle man i stället ha tolkat "bilden" som en spökgestalt, en beduin, en präst eller något annat.

Den här typen av slumpmässigt uppkomna bilder dyker upp lite då och då. Oftast är det någonting med religiös anknytning man tycker sig se. Änglar. Maria. Satan. Jesus. Vid attacken mot World Trade Center kunde man se ett djävulsansikte i röken på foton av de brinnande skyskraporna. Moln, buskage, träd - allt tänkbart har någonstans, någongång haft ett utseende som sett från ett visst håll har kunna tolkas som änglar, Maria, Satan, Jesus etc etc.

Det senaste var en gammal gungstol som sett i en viss vinkel hade Jesu profil i sniderierna på ryggen. Dessförinnan var det en skåpsdörr med Jesu ansikte i träådringen. Och för inte så länge sedan sålde en kvinna i USA en flera decennier gammal inplastad rostad smörgås med Jungfru Marias ansikte synligt i osten (!) på en internetauktion för 28 000 dollar (närmare 200 000 kronor...).

Här är några exempel. I den bolmande röken den 11 september kan man uttolka ett djävulsansikte. Blodet på ett plåster bildar ett Jesusansikte. En knotig utväxt på ett träd ser ut som Jesus med ett lamm i famnen. Uppe bland molnen syns Jesu ansikte i profil. Och på den rostade smörgåsen kan man se Jungfru Marias ansikte...

Allt det här är naturligtvis bara ett exempel på synvillor eller illusioner. Det var så man trodde sig se kanaler på Mars - trots att där inte ens fanns några linjer. Det är så man kan se två ansikten som möts i en kyss på månskivan. Och vem har inte legat på rygg i gräset och sett massor av figurer i molnen.

Kristusbilden i Kristinebergsgruvan tillhör samma kategori av fenomen som onekligen kan vara häpnadsväckande, men ska tas för vad de är. En naturlig strävan hos ögat och hjärnan att bearbeta intrycken till någonting begripligt.

Vad som är mer intressant i Kristinebergsfallet är att det flera decennier tidigare ska ha uttalats en profetia om att Jesus "i ändens tid" skulle visa sig i ett berg någonstans i Sverige. Profetian skrevs så småningom ner av en folklivsforskare vid namn Lisa Johansson - dock inte förrän långt efter det att bilden uppstått - och finns nu på Västerbottens museum i Umeå.

Mer uppgifter om bilden finns i skriften "Kristusbilden i Kristinebergsgruvan - Historiska och religionspsykologiska aspekter" av Owe Wikström (Särtryck ur Kyrkohistorisk årsskrift 1980).


Läs även följande svar:
Varför inga gamla porträtt av Jesus?
Det tidigaste "Jesusporträtt" vi känner till finns i S:t Priscilla-katakomben i Rom. Det illustrerar troligen Jesu liknelse om "det förlorade fåret" och visar Jesus som "den gode herden" - en ung skägglös man med ett får på axlarna.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.