Följ Bibelfrågan på Facebook

Judendomens betydelse för kristendomen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Fråga: Vilken betydelse har judendomen haft för kristendomen? (S.F.)

All betydelse!

Själva ordet "kristendom" kommer av ordet "Kristus" som är den grekiska benämningen på den världshärskare ("messias" på hebreiska) som de judiska profeterna många hundra år före vår tideräknings början lovat skulle komma.

Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit, och att det var den avrättade snickaren Jesus från byn Nasaret som var denne Kristus. De kom följaktligen att kallas "kristna" och deras tro kallades "kristendom".

Kort sagt - om det inte funnits några judar som väntat på en Kristus, skulle heller ingen ha kunnat bli övertygad om att någon - i det här fallet Jesus - var denne Kristus. Och då skulle det heller aldrig ha uppstått någon kristendom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur började kristendomen?
Hur började kristendomen och hur hänger berättelsen om Moses i vassen samman med kristendomens uppkomst?

Abrahams barn
Jag vill veta mer om Abraham och vad som menas med 'Abrahams barn'. Jag har hört dom som säger att vi kristna är Abrahams barn, men borde det inte vara judarna som är det?

Var Jesus jude?
Vi är några som fört en diskussion ett bra tag nu, och diskussionen handlar om Jesus och huruvida han var jude eller inte.

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
Jesus lärjungar trodde ju uppenbarligen att han skulle uppfylla Messias uppgift där och då. Varför sa han inte att Gudsriket var något som hörde framtiden till i stället för att säga att det väntade "precis runt knuten"?

Hur reagerade lärjungarna när Jesus dog?
Vad hände med lärjungarna när Jesus inte längre fanns bland dom? Hur mycket jag än letar hittar jag inte vad som hände lärjungarna när Jesus dog, typ om dom blev deprimerade eller vad som hände med dom.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.