Följ Bibelfrågan på Facebook

Konstantins söndagslag

Bibelfrågan: Frågor och svar

Codex Justinianus från år 529 utgör en del av den väldiga samling romerska lagar som går under namnet Corpus Juris Civilis.

Fråga: Var finns originaldokumentet som ändrade sabbaten till söndagsfirande? Det är väl Konstantin, men var står det? (R.)

Den äldsta latinska nedteckningen av Konstantins söndagslag, utfärdad 7 mars år 321, finns i lagsamlingen "Codex Justinianus, lib 3, tit 12, lex 2 och lyder:

"På solens ärevördiga dag ska tjänstemän och stadsbor vila, och handelsmän och hantverkare ska hålla stängt. På landsbygden kan dock de som är sysselsatta med jordbruk fritt och lagligen fortsätta sitt arbete, då det ofta händer att en annan dag inte är lämpad för sådd eller vinplantering."

På latin lyder lagtexten så här: "Omnes iudices urbanaeque plebes et artium officia cunctarum venerabili die solis quiescant. Ruri tamen positi agrorum culturae libere licenterque inserviant, quoniam frequenter evenit, ut non alio aptius die frumenta sulcis aut vineae scrobibus commendentur."

Codex Justinianus från år 529 utgör en del av den väldiga samling romerska lagar som går under namnet Corpus Juris Civilis och omfattar alla kejserliga förordningar från kejsar Hadrianus till kejsar Justinianus tid. Vid sammanställningen av denna lagsamling utgick Justinianus laglärda från Codex Theodosianus och privata samlingar som Codex Gregorianus och Codex Hermogenianus. Den aktuella texten fanns således dessförinnan i någon eller några av dessa tidigare lagsamlingar.

Något originaldokument (om du med det avser något papper som skulle ha skrivits av Konstantin själv) finns däremot inte bevarat.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Sabbat och söndag
Varför har de kristna söndagen som vilodag? Vad finns det för bibliska belägg för detta? Vilka är motiven, då det enligt vad jag kan förstå strider mot sabbatsbudet? Jag är själv av judisk släkt och vet att lördagen motsvarar den sjunde dagen som bibeln nämner.

Guds heliga sabbat
På Jesu tid hade de religiösa ledarna med sina otaliga föreskrifter förvandlat sabbaten, vilodagen, till en börda för folket.

Varför firar adventisterna sabbat på lördagen?
Har läst att adventisterna firar sabbaten på lördagen i stället för på söndagen. Stämmer detta och isåfall varför?

Guds vilodag
Ända sedan urminnes tider har 'dagen då Gud vilade' fortsatt att på hebreiska heta sabbat.

Gudstjänsten i synagogan
Hurdana var gudstjänsterna i synagogorna på Jesu tid? Påminde de om gudstjänsterna i våra kyrkor? Man skulle ju kunna anta att eftersom kristendomen uppstod bland judarna så borde även deras religionsutövande ha 'följt med' till den kristna församlingen.

Sabbaten och den kristna kyrkan
På 300-talet beslutade kyrkan att ingen kristen församling skulle hålla någon av de högtider som de första kristna hållit.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.